Małe kompendium planów, zapowiedzi i informacji o już realizowanych zmianach

Profile

…Trudne czasy idą zwłaszcza dla pracowników administracji rządowej. W teorii apolityczni, w praktyce tysiące z nich odchodzi (lub jest zmuszana do odejścia), gdy zmienia się ekipa rządząca.

Tym razem rezygnacjom sprzyjać będą plany nowej władzy powoływania nowych resortów i dzielenia starych oraz łączenia innych rządowych instytucji. Zlikwidowane mają bowiem zostać resorty gospodarki i skarbu państwa - chociaż część zadań i członków korpusu służby cywilnej przejmie zapewne nowe ministerstwo energetyki, to bez przeglądu pracowników zapewne się nie obędzie...

 

…Kiedy PO-PSL przejmowało władze w 2007 roku, z administracji rządowej odeszło kilkanaście tysięcy członków korpusu służby cywilnej. Ilu odejdzie teraz?...

...W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstał już specjalny raport. Torres-Bartyzel proponuje w nim przede wszystkim modernizację systemu wynagradzania urzędników na bardziej motywacyjny. Wzrost płac byłby zależny do dynamiki PKB (teraz - od koniunktury gospodarczej i sytuacji na rynku pracy) oraz od wyników oceny okresowej pracownika.

Z informacji, do których dotarł DGP, wynika, że nowy rząd w najbliższych tygodniach zajmie się zmianą przepisów dotyczących zatrudniania i wynagradzania urzędników - i uwzględni większość wymienionych uwag Torres-Bartyzel.

Ponadto PiS chciałby powołać Państwowy Zasób Kadrowy, składający się z grupy ekspertów spełniających określone wymogi których można w każdej chwili powołać na stanowisko urzędnicze…

 

…Nowy rząd będzie musiał uporać się z jeszcze innym ważnym problemem, a mianowicie z wnioskiem RPO do TK o zbadanie zasad przyznawania rekompensaty za ponadwymiarową pracę urzędników.

RPO skierował wniosek o zbadanie między innymi urzędniczych pragmatyk służbowych z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej, który nakazuje państwom ratyfikującym ten dokument (także Polsce) zagwarantować pracownikom zwiększoną rekompensatę za pracę po godzinach. Jeżeli TK przychyli się do wniosku TK, urzędnicy za ponadwymiarowe wykonywanie obowiązków otrzymają albo dodatkowe wynagrodzenie, albo określony wymiar czasu wolnego. Teraz nie mają prawa do żadnej z tych opcji.

Na razie urzędnicy dostaną na pewno podwyżki…

 

…Wiadomo już, że 430 mln zł (z ponad 2 mld zł zarezerwowanych na ten cel dla całej budżetówki) pochłonie podwyżka dla członków korpusu służby cywilnej, co daje średnio 298 zł na osobę i oznacza wzrost funduszu płac o 6 proc.

Nie wzrośnie jednak kwota bazowa (1873,84 zł brutto), której wielokrotność decyduje o wysokości pensji zasadniczej danego urzędnika. A to oznacza, że zwiększą się fundusze wynagrodzeń dla poszczególnych urzędów i podwyżka nie obejmie wszystkich…

 

Gazeta Prawna - Likwidacja trzynastki i dodatków: Zmiany dla urzędników od 2016 roku

 

Joomla templates by a4joomla