W ślad za znowelizowaną w dniu 19 listopada 2015r. ustawą z 4 września 1997r. o działach administracji rządowej, (nowelizacja opublikowana w Dz. U. poz.1960), ukazały się stosowne rozporządzenia Rady Ministrów, tworzące nowe lub przekształcające dotychczasowe resorty.

W szczególności:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii (Dz.U. poz.2075);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki (Dz.U. poz.2076);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji (Dz.U. poz.2077);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U. poz.2078);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. poz.2079);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dz.U. poz.2080).

 

Joomla templates by a4joomla