...czyli powrót do przeszłości?

Nowa władza wraca do starego pomysłu - Krajowej Administracji Skarbowej. Czego możemy się spodziewać?

 Na stronie Ministerstwa Finansów zamieszczono dokument pod nazwą: Plan działalności Ministra Finansów dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe na rok 2016

 Czytamy w nim, że MF planuje:

„Zorganizowanie spra

wnego aparatu wykonawczego odpowiedzialnego za wymiar, pobór i kontrolę da

nin publicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa finansowego. Wdrożenie przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.”

 Warto przytoczyć wypowiedź ministra Pawła Szałamachy w wywiadzie dla Gazety Polskiej.

 „Nastąpi m.in. konsolidacja administracji skarbowej poprzez połączenie urzędów celnych i skarbowych. Samo zarządzanie personelem urzędów skarbowych pozostawia wiele do życzenia. Na przykład mamy zdecydowanie zbyt mało urzędników zatrudnionych zarówno w Warszawie, jak w całym województwie mazowieckim. Powinno to być uzależnione od procentowego udziału podatków ze stolicy i Mazowsza w podatkach pobieranych w całej Polsce. Doradcy podatkowi wiedzą, że najlepiej zakładać firmę w Warszawie. Funkcjonuje tu ich tyle, że nie ma szans, by nowa weszła w pole zainteresowania aparatu skarbowego. Nieprawidłowy jest też podział między urzędnikami zajmującymi się ściąganiem PIT-u i VAT-u. Zbyt wielu zajmuje się PIT-ami, które przynoszą relatywnie mniejsze dochody. To wymaga zmiany. (...) Sprzężenie systemu informacji skarbowej z e-mytem funkcjonuje np. na Węgrzech. W ten sposób następuje bezpośredni transfer danych o przewożonych towarach do tamtejszej administracji skarbowej. Ministerstwo bierze pod uwagę całą gamę różnych rozwiązań. Jednak akurat tego nie można byłoby wprowadzić od razu. Musimy także dokładnie przeanalizować, czy ewentualne rozszerzenie e-myta faktycznie przyniosłoby zakładane zwiększenie wpływów.*

 W wywiadzie dla tygodnika Do Rzeczy wicepremier Mateusz Morawiecki mówi:

„Pod koniec października było o kilkanaście miliardów mniej dochodu z VAT, niż zaplanowano w budżecie. Luka w VAT, która jest określona w raporcie PwC to 36–56 mld zł. Nie zakładamy, że aż tyle dodatkowo wpłynie do budżetu. Natomiast 3 mld zł to zdecydowanie za mało z tego, co da się odzyskać. Jest kilka metod, które stosuje już Europa Zachodnia. Można się zastanowić nad szerszym zastosowaniem w Polsce mechanizmów podzielonej płatności VAT, odwrotnego obciążenia, odpowiedzialności solidarnej. Kluczem do ograniczenia skali przestępstw związanych z VAT jest też informacja. Możliwe jest np. użycie narzędzi z zakresu big data do preselekcji wątpliwych transakcji, podejrzanych podmiotów.”

Co to oznacza dla skarbówki?

Zarówno wicepremier Morawiecki jak i minister finansów konsekwentnie w wypowiedziach prasowych podkreślają potrzebę uszczelnienia systemu podatkowego. Zmniejszania luki podatkowej w VAT i CIT.  Należy się spodziewać że nacisk pójdzie na zwiększenie wpływów z tych podatków. W konsekwencji większe zaangażowanie pracowników w ściągalność VAT, wykrywalność oszustw karuzelowych. Zapewne dostaniemy też nowe narzędzia informatyczne. Planowana jest też nowa ustawa VAT-owska.

 Warto przypomnieć projekt ustawy z 2007 roku o Krajowej Administracji Skarbowej.

Opinia z 2 lipca 2007 r. o projekcie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Minister Finansów) RL-0303-69/07 dostępna jest tutaj:

http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-2-lipca-2007-r-o-projekcie-ustawy-o-krajowej-administracji-skarbowej

Możemy spodziewać się że część pomysłów ze wspomnianej ustawy wróci.

Nie wszystkie pomysły muszą martwić pracowników skarbowości.

W ustawie z 2007 planowano np.:

- utworzenie skarbowego zasobu kadrowego

 - powołanie Krajowej Szkoły Skarbowości

 - przeznaczenie środków finansowych w wysokości 30 % dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa z przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnionych przez KAS przestępstw na fundusz motywacyjny na nagrody dla pracowników , którzy przyczynili się bezpośrednio do ich ujawnienia.

 - planowano że wynagrodzenie zasadnicze urzędnika skarbowego XVI stopnia nie może być niższe niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 Co z tych planów się ziści?

 

*źródło:  http://www.gazetapolska.pl/33606-zmniejszyc-zakres-wyludzen-vat

Joomla templates by a4joomla