Sejm przyjął nowelizację

ProfileJeszcze wczoraj, tak jak pisaliśmy, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych została powiększona o dwóch posłów. Dzisiaj rząd przedstawił swoje stanowisko w sprawie poselskiego projektu i - również dzisiaj - nowelizacja ustawy została uchwalona stosunkiem głosów 233 za i 190 przeciw. M. in. wróciły powołania zamiast konkursów i wróciło wygaśnięcie stosunku pracy osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej po 30 dniach od wejścia w życie ustawy w przypadku gdy osobom tym nie zostaną zaproponowane nowe warunki pracy i płacy. Treść stanowiska rządu brzmi tak:

Należy stwierdzić, że zmiany proponowane w poselskim projekcie ustawy pozytywnie wpłyną na sprawne administrowanie i zarządzanie kadrami w służbie cywilnej, a przez to na efektywne wykonywanie zadań państwa. Z tego względu Rada Ministrów pozytywnie opiniuje przedłożony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk 119), opowiadając się za kontynuacją prac legislacyjnych nad tym projektem.* 

Jeśli ktoś trafi na link z treścią przegłosowanej ustawy to poproszę, nie mam dziś czasu na szukanie. Lada dzień i tak pojawi się opublikowana ustawa, ale ciekawi mnie co jeszcze się zmieniło oprócz tego co wymieniają doniesienia prasowe. Np. co w końcu z Radą?

Zatem z końcem stycznia czeka nas trzęsienie ziemi. Pomijając już wszystko inne, mamy nadzieję, że ktoś zapanuje nad przekazywaniem informacji osobom najbardziej zainteresowanym, tj. tym na wyższych stanowiskach z jakimś wyprzedzeniem. Bo może się zdarzyć, że ktoś budząc się rano nie będzie wiedział czy jest czy też nie jest np. dyrektorem.  I czy będzie nim za 10 minut. I czy skoro informacja żadna nie dotarła a nikt nowy nie zajął gabinetu to może tak sobie iść do domu... To tak na marginesie odpowiedzi którą wczoraj dostaliśmy na nasze pytanie zadane 09.12.2015r., czyli trzy tygodnie temu. Nasze pytanie brzmiało:

W związku z publikacją w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 9 grudnia 2015r. artykułu Artura Radwana pt. "Rewolucja w urzędach. Dyrektorzy będą powoływani.Zwolnienia w ministerstwach i urzędach wojewódzkich" proszę w imieniu Niezależnego Portalu Członków Korpusu Służy Cywilnej okrótki komentarz i odniesienie do zawartych w nim treści. W szczególności proszę o potwierdzenie albo zaprzeczenie, iż w KPRM trwają obecnie prace nad nowelizacją ustawy o służbie cywilnej, którymi to pracami kieruje Pani Jolanta Rusiniak - sekretarz w KPRM. Prośbę motywuję m.in. tym, iż do chwili obecnej na stronie dsc.kprm.gov.pl nie pojawiło się jakiekolwiek sprostowanie prasowe, czy też innego rodzaju odniesienie do przedmiotowej publikacji.

 

Odpowiedź (po formułach grzecznościowych i zacytowaniu naszego pytania) wygląda tak:


* https://twitter.com/k_berenda/status/682114850940678144
Joomla templates by a4joomla