...w kontekście powołania

ProfileKilka dni temu pisałam o pewnym problemie dotyczącym uprawnień urlopowych urzędnika w przypadku gdy zostanie powołany na wyższe stanowisko. Ponieważ problem jawi się jako dość skomplikowany, poprosiłam DSC o dodatkowe rozjaśnienie i otrzymałam dodatkową odpowiedź:
Szanowna Pani!
W ustawie nowelizacyjnej został przewidziany szczególny tryb postępowania wobec pracowników i urzędników służby cywilnej, którzy w dniu wejścia w życie ustawy zajmowali wyższe stanowiska w służbie cywilnej.
W stosunku do pracowników służby cywilnej wprowadzono zasadę, że w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy pracodawca musi zdecydować czy zamierza dalej zatrudniać tego pracownika, czy też nie. W razie nieprzedstawienia pracownikowi propozycji nowych warunków pracy lub płacy, a także w razie ich nieprzyjęcia przez pracownika, nastąpi wygaśnięcie stosunku pracy. Propozycja nowych warunków pracy lub płacy powinna dotyczyć zatrudnienia na stanowisku pracy niebędącym wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej. Natomiast w odniesieniu do urzędników służby cywilnej, którzy w dniu wejścia w życie ustawy zajmowali wyższe stanowiska w służbie cywilnej, ma zastosowanie przepis art. 6 ust. 3 ustawy nowelizacyjnej, wyłączający wygasanie stosunków pracy. Do urzędników służby cywilnej zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej w dniu wejścia w życie tej ustawy, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy o służbie cywilnej w brzmieniu nadanym ustawą nowelizacyjną. Oznacza to, że urzędnik służby cywilnej nie otrzymuje propozycji nowych warunków pracy lub płacy, lecz powinien być przeniesiony na inne stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej.
 
Po przekształceniu warunków zatrudnienia pracownika służby cywilnej lub po przeniesieniu urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko możliwe jest powołanie tych osób na to samo stanowisko, które zajmowały w dniu wejścia w życie ustawy, albo na inne wyższe stanowisko w służbie cywilnej. Powołanie to będzie oznaczać nawiązanie drugiego stosunku pracy (na podstawie powołania) i spowoduje obowiązek udzielenia urlopu bezpłatnego w ramach podstawowego stosunku pracy na stanowisku pracy, które pracownik zajmuje po zmianie warunków zatrudnienia lub po przeniesieniu, dokonanymi na podstawie art. 6 ust.1 lub ust. 3 ustawy nowelizacyjnej. Jednocześnie należy zauważyć, że nie ma obowiązku powoływania na wyższe stanowiska tych samych osób, które wcześniej je zajmowały. Możliwe jest powoływanie osób na wyższe stanowiska w innych urzędach niż „macierzyste”. W związku z powyższym sytuacja jednoczesnego przebywania na urlopie bezpłatnym i w tym samym czasie świadczenia pracy praktycznie co do meritum tożsamej, o której Pani pisze, nie będzie miała miejsca.
 
Teoretycznie nie będzie miała miejsca, natomiast zastanawiam się, czy w praktyce - aby na pewno nie? ;)
Joomla templates by a4joomla