...tym razem zapowiedź

ProfileTrochę z zaskoczenia (trochę, bo sama chciałam, z zaskoczenia - bo niewielkie miałam nadzieje) w piątek w MF rozmawialiśmy z dyrektorem Departamentu Administracji Podatkowej Tomaszem Strąkiem - m. in. o KAS (z perspektywy pracowników konsolidowanych jednostek), ale nie tylko. Rozmawialiśmy też o modelowaniu danych, hurtowniach danych, narzędziach informatycznych i analitycznych, rozbuchanej biurokracji i jeszcze paru innych kwestiach. To, o czym rozmawialiśmy pojawi się na portalu - jak tylko to spiszę i dostanę autoryzację (jako że - mimo iż tradycja taka w mediach jest w zaniku - tutaj zasadą jest autoryzowanie tekstów przez moich rozmówców przed ich publikacją...). Kilka dni temu powołany został Departament ds. Reformy Administracji Skarbowej. Prace nad KAS trwają więc nieustannie. Tymczasem proponuję Wam odpowiedź jaką (też w piątek) otrzymałam z MF na pytania (o których było TUTAJ). BTW: w zapisie rozmowy będzie więcej konkretów niż w poniższej odpowiedzi. Na tyle, na ile są znane. Obiecuję.

Pani Redaktor,

Prace nad projektem ustawy o KAS trwają. Na obecnym etapie nie można przesądzić, jakie rozwiązania zostaną zaproponowane przez Ministerstwo Finansów w ostatecznym projekcie ustawy. Jednym z kluczowych powodów powołania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) jest zmniejszanie szarej strefy oraz uszczelnianie systemu podatkowego. Tworzeniu KAS przyświeca konieczność zapewnienia sprawności działań kontrolnych oraz stworzenie ram instytucjonalnych i proceduralnych ułatwiających przestrzeganie prawa podatkowego i zwalczanie oszustw podatkowych.

Przygotowywana konsolidacja zakłada przeniesienie wszystkich zadań realizowanych obecnie przez Administrację Podatkową, Kontrolę Skarbową i Służbę Celną do nowo tworzonych struktur. W strukturze KAS utworzone zostaną dwa rodzaje urzędów: urzędy administracji skarbowej i urzędy celno-skarbowe. Będą one nadzorowane przez izby administracji skarbowej.

W urzędach celno-skarbowych zatrudnieni zostaną obecni funkcjonariusze celni oraz część inspektorów kontroli skarbowej, którzy uzyskają status funkcjonariuszy celno-skarbowych. Aktywność tych urzędów będzie koncentrowała się m.in. na zwalczaniu oszustw podatkowych. Podstawowym ich zadaniem będzie wykonywanie kontroli, w tym kontroli przestrzegania prawa podatkowego.

Skonsolidowanie działań zapewni, że samych kontroli będzie mniej, a Krajowa Administracja Skarbowa skupi się na kontrolach skutecznych, przeprowadzanych tam, gdzie występują nieprawidłowości. Dzięki konsolidacji możliwe będzie usprawnienie przepływu informacji, koordynacji planów kontroli i ograniczenie liczby kontroli chociaż będą one mogły obejmować szerszy zakres.

Skoncentrowanie działań dotyczących zwalczania oszustw i przestępczości podatkowej w jednym urzędzie (celno-skarbowym) pozwoli na sprawne przygotowanie i przeprowadzenie kontroli. Wiedza i doświadczenie zatrudnionych tam funkcjonariuszy (dotychczas rozproszonych pomiędzy poszczególne administracje celną i administrację skarbową) pozwoli na efektywną walkę z tymi nieprawidłowościami. Przyniesie to pozytywne skutki finansowe dla budżetu, a ponadto chronić będzie przedsiębiorców uczciwie prowadzących swoją działalność gospodarczą.

Joomla templates by a4joomla