Skarbówkę zreformuje doradca podatkowy

Profile

Powołanie Krajowej Administracji Skarbowej (zapisane w planie działalności MF na 2016 rok) jest konsekwentnie wdrażane przez Ministerstwo Finansów.

Co nowego się dzieje w tej sprawie? Oto kilka informacji na ten temat.

Niedawno Ministerstwo Finansów zaprezentowało kolejną wersję ustawy. Powstała ona po uwzględnieniu części z około 2 tysięcy uwag zgłoszonych do pierwotnego projektu.

Nad projektem pierwotnie pracę rozpoczął powołany w tym celu 13 osobowy zespół do „opracowania projektu regulacji prawnych dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej oraz wdrożenia projektu Krajowa Administracja Skarbowa”.

Obecnie nastąpiła zmiana.

Otóż powołano specjalny „Departament Reformy Administracji Skarbowej”

Można o tym przeczytać w zarządzeniu nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

http://dokumenty.rcl.gov.pl/MP/rok/2016/pozycja/185

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/o-ministerstwie;jsessionid=A1C463D242A197CFE27009BEB7BAA3AC

W uzasadnieniu czytamy -

"Zmiany w obrębie pionu administracji podatkowej, a w szczególności utworzenie nowego Departamentu Reformy Administracji Skarbowej, związane są z koniecznością dokonania zasadniczych zmian instytucjonalno-funkcjonalnych w ramach administracji podatkowej i administracji celnej. Charakter zmian oraz ich zakres uzasadnia powierzenie tych zadań wyodrębnionej komórce organizacyjnej Ministerstwa."

Na czele wspomnianego departamentu stoi Honorata Łopianowska. Zastępcą jest pani Teresa Warszawska i Włodzimierz Gurba.

Według znalezionych informacji Pani Honorata Łopianowska jest radcą prawnym i doradcą podatkowym. Zajmowała się zawodowo zamówieniami publicznymi - początkowo jako arbiter, a w latach 2010-2016 jako członek Krajowej Izby Odwoławczej. Ponadto jest autorką publikacji z zakresu podatków oraz zamówień publicznych.

W marcu 2016 ma się ukazać jej książka, pod tytułem „Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem”

https://www.profinfo.pl/lopianowska-honorata/

Wcześniej napisała książkę „Pozacenowe kryteria wyboru oferty”

http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788394069414&hthost=1&store_id=2

http://www.money.pl/rejestr-firm/nip/852-19-29-814/kod-pocztowy/02-486/

https://www.saos.org.pl/search?judgeName=%22Honorata+%C5%81opianowska%22

http://sidir.pl/wp-content/uploads/2015/08/SIDiR_warsztaty_20150825_Kryteria-pozacenowe-us%C5%82uga-In%C5%BCyniera-Kontraktu_zaproszenie.pdf

W kontekście prac nad reformą warto odnotować też spotkania ministra Banasia z pracownikami administracji, jego list w sprawie KAS oraz spotkanie z reprezentantami związków zawodowych. Niepokój wzbudza zakładana redukcja etatów o 10-15%. Ministerstwo zapewniało związkowców że zmniejszenie zatrudnienia powinno odbyć się w ramach naturalnych ruchów kadrowych. Zapewniano też że w pierwszym półroczu przewidywane jest rozdysponowanie środków zabezpieczonych w budżecie na 2016 r. na podwyżki uposażeń i wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników resortu.

Jak donosiła prasa, część z organizacji związkowych (pięć z jedenastu organizacji związkowych) podpisało porozumienie w sprawie w sprawie wspólnego przeciwdziałania planom scentralizowania urzędów. Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL stwierdził że „kierunek reformy jest niebezpieczny dla polskiego interesu publicznego. Konsolidacja nie tylko nie przyniesie dodatkowych wpływów budżetowych, lecz wręcz zagrozi tym pobieranym już dziś”.

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/923990,kas-krajowa-administracja-skarbowa.html

Treść porozumienia związków:

http://celnicy.pl/content.php/2859-Porozumienie-Związków-Zawodowych-AP-UKS-i-SC
http://celnicy.pl/attachment.php?attachmentid=3221&d=1455871104

Joomla templates by a4joomla