w pytaniach i odpowiedziach

ProfileW Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane zostały pytania zebrane podczas konsultacji publicznych nad testowymi schematami Jednolitego Pliku Kontrolnego. Pytania i odpowiedzi znajdziecie TUTAJ. A czym jest Jednolity Plik Kontrolny? To jednolita, określona forma elektroniczna ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, umożliwiająca analizę (żeby nie nudzić o big data, metodach matematycznych i statystycznych, rozmaitych narzędziach itd.) elektroniczną. Od lipca obowiązek przekazywania danych w postaci elektronicznej będą miały duże podmioty. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej... chwila. W tej ustawie mamy defincje dla mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy. Logika oczywiście wskazuje, że duży to będzie taki, który ma wszystkiego (w sensie wartości wskazanych w warunkach) więcej niż średni. Zatem skoro, zgodnie z art. 106 ustawy:

Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

To duży przedsiębiorca to będzie taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych

1) zatrudniał średniorocznie 250 pracowników lub więcej oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

To taki wtręt dla dziennikarzy, bo niektórzy z rozpędu wskazują, że definicja dużego przedsiębiorcy zawarta jest w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. No więc NIE JEST. Trzeba ją sobie dośpiewać.

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły, ale nie będą musiały na razie przekazywać w ten sposób danych. Oczywiście, do czasu - na ten moment do 30 czerwca 2018r. Jeśli jesteście ciekawi opinii spoza resortu to polecam, np. na stronie Deloitte. A same struktury logiczne postaci elektronicznej oraz inne informacje na ten temat możecie znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce na stronie MF.

 

btw: dzięki Jorge za inspirację...

Joomla templates by a4joomla