za rok 2015 już dostępne

ProfileNa stronie Departamentu Służby Cywilnej opublikowano sprawozdanie Szefa S. C. za rok 2015. Sprawozdanie zostało złożone, w ciągu 3 miesięcy może zostać przyjęte lub odrzucone przez Prezesa Rady Ministrów (a po drodze opiniuje je jeszcze Rada Służby Publicznej). W opracowaniu znajdziecie dane dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, nadgodzin, fluktuacji, urzędników mianowanych i różne inne. Jak co roku, jeszcze kilkakrotnie do niego wrócimy, tymczasem przyjrzyjcie się sami. Nowością jest załącznik zawierający analizy według województw, a w załączniku o wynagrodzeniach i zatrudnieniu - doczekałam się informacji o wynagrodzeniach według stanowisk w poszczególnych kategoriach urzędów yes. Zniknęły natomiast ze sprawozdania urzędy skarbowe, bo po konsolidacji skarbówki wszyscy jesteśmy analizowani jako izba. To zaciemnia obraz i utrudnia wyciąganie wniosków, ale przypuszczam, że to dlatego, że opracowanie powstaje m. in. na podstawie sprawozdań SWEZ_HR, które w tym roku za rok poprzedni przygotowały izby. Sprawozdanie wraz z załącznikami znajdziecie TUTAJ, a ja tymczasem pozwolę sobie tylko na jeden cytat:
Służba cywilna odznacza się niższą konkurencyjnością płacową w stosunku do innych segmentów rynku pracy, w tym pozostałych segmentów administracji publicznej. Dotyczy to zwłaszcza urzędów realizujących zadania istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia obywateli (m.in. inspekcja ochrony roślin i nasiennictwa, inspekcja handlowa, czy jednostki podległe MON i MSWiA). Sytuacja ta, w połączeniu z niskim limitem mianowań i ograniczonym motywacyjnym potencjałem wynagrodzeń, może przyczynić się do odchodzenia z pracy osób posiadających wysokie, specjalistyczne kwalifikacje. Stan ten może jednocześnie powodować trudności w pozyskaniu nowych wykwalifikowanych kadr.
Joomla templates by a4joomla