...czyli ciąg dalszy pamiętnika analityka, odc. 37

ProfileWczoraj zastanawiałam się, co właściwie wpływa na wysokość średniego wynagrodzenia w korpusie. Dziś jeszcze dodaję uzupełnienie, bo dostałam z DSC dane o które prosiłam (jestem pod wrażeniem szybkości odpowiedzi ;)). W poniższej tabeli widać ile jest etatów w poszczególnych grupach stanowisk w poszczególnych urzędach. Na jej podstawie policzyłam sobie ile przeciętnych etatów "wchodzi" ponad średnią dla korpusu a ile nie. Efekty macie poniżej w postaci obrazków. Pamiętajcie o jednym: średnia dla każdej z grup stanowisk czy urzędów to też średnia. A to znaczy, że też między osobami zatrudnionymi na podobnych (przynajmniej z nazwy) stanowiskach mogą występować duże różnice.


Dla poszczególnych grup urzędów zrobiłam wykresy, które pokazują jaki jest udział danych stanowisk w zatrudnieniu (żółta kolumna) i jakie jest dla tych stanowisk w danej grupie urzędów średnie wynagrodzenie (zielona kolumna). Niebieska linia pokazuje średnie wynagrodzenie dla danej grupy urzędów, a czerwona - średnie wynagrodzenie w całym KSC.
 
 
 
Tego powyżej komentować chyba nie muszę. Wykres poniżej natomiast przedstawia w proporcjach stanowiska gdzie przeciętne wynagrodzenie przekracza i nie przekracza średniego wynagrodzenia w korpusie - wg liczebności stanowisk dla których w grupach liczono osobno średnią. Linia na wykresie natomiast przedstawia dodatkowo proporcję stanowisk na których zatrudnione są (były, bo niektórzy mogli przejść na emeryturę) osoby w wieku 51 i +. (pewne stażowe, jubileuszówki w części przypadków i odprawy emerytalne - przypominam, że analizę wynagrodzeń prowadzono z uwzględnieniem wszystkich dodatków i nagród).
A wniosek jest taki, że wynagrodzenie w KSC poniżej średniej dla korpusu otrzymuje 68,30% zatrudnionych. A naprawdę więcej, bo przecież - jak pisałam wcześniej - dla grup stanowisk też mamy średnią (czyli jeden dostaje 6000, drugi 2000 a średnio obaj mają po 4000).
A kiedy ze statystyki odrzucimy ministerstwa, to się okazuje, że w przypadku aż 76% pozostałej części korpusu średnia dla grup stanowisk nie przekracza średniej dla KSC.
Jeśli sami chcecie to poanalizować, to zachęcam. Dane są...
 
W uzupełnieniu w odpowiedzi na sugestie jana, dads i jelcza jeszcze jeden wykres - ze sprawozdania Szefa z ubiegłego roku (źródło: dsc.kprm.gov.pl https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/zal_1_zatrudnienie_i_wynagrodzenia_w_sluzbie_cywilnej_w_2014_r.pdf):
 
 
-------
*Jeszcze jedna uwaga: przeciętne zatrudnienie wylicza się dodając liczbę zatrudnionych w każdym miesiącu i dzieląc przez liczbę tych miesięcy. Jeśli badamy rok, miesięcy będzie 12. W rzeczywistości sposób obliczania może być nieco bardziej skomplikowany.
Joomla templates by a4joomla