jest okazja...

ProfileDo 31 maja KSAP czeka na wnioski chętnych na krótkie (do 10 dni) zagraniczne wyjazdy - wizyty studyjne lub job shadowing* do instystucji publicznych w państwach UE. Wyjazdy mają służyć przeniesieniu dobrych praktyk z zagranicznych urzędów oraz rozwinięciu zawodowej wiedzy. Nawet się zastanawiałm przez chwilę, czy się nie zgłosić (kusiła mnie dziedzina: nowe technoligie i cyfryzacja) - jednak szybko odpuściłam ze względu na (jak zawsze) papierkową robotę, przez którą musiałabym przebrnąć, ale i ze względu na zobowiązanie do nierezygnowania z zatrudnienia w administracji publicznej przez przynajmniej rok.** Jednakże jeśli nie macie z tym problemu, warto spróbować. Jeśli spełniacie wymogi, to czemu nie? A kto może się starać o taki wyjazd? W Przewodniku opublikowanym na stronie KSAP czytamy:

Osoba, która chciałaby wziąć udział w Programie Argonauci i zostać uczestnikiem wizyty studyjnej musi spełniać łącznie następujące warunki:
  • musi być obywatelem polskim zatrudnionym w danej instytucji na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od przynajmniej dwóch lat od dnia złożenia formularza aplikacyjnego;
  • musi posiadać udokumentowaną znajomość języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub innego wymaganego przez instytucję przyjmującą) przynajmniej na poziomie B2 (w mowie i w piśmie); w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość Krajowa Szkoła Administracji Publicznej dokona weryfikacji znajomości języka obcego;
  • musi przedstawić pisemne zobowiązanie do nierezygnowania z zatrudnienia w administracji publicznej przez przynajmniej jeden rok od momentu powrotu z mobilności;
  • posiada zgodę kierownika instytucji wysyłającej na wyjazd i przedstawi w procesie aplikacji korzyści płynące z jego/jej mobilności dla instytucji wysyłającej i przyjmującej;
  • musi przedstawić w następstwie mobilności raport z wyjazdu wraz z przedstawieniem możliwości wykorzystania w praktyce i wprowadzenia w instytucji wysyłającej rozwiązań, z którymi uczestnik zapoznał się podczas mobilności.
 
Formularz do wypełnienia znajdziecie na stronie KSAP, a konkretnie TUTAJ.
Btw: czy nie można byłoby w przyszłości słowa "mobilność" zastąpić słowem "podróż"? Może się czepiam, ale jakoś dziwnie się to czyta...
 
-------------------------------------
*job shadowing - forma pobierania nauki i zbierania doświadczeń w zawodzie, polegająca na tym, że student lub stażysta przez cały dzień roboczy towarzyszy - jak cień - prowadzącemu go pracownikowi. Za http://www.jobfitter.pl/slownik-hr
**coraz częściej myślę o czymkolwiek innym. Możliwe, że skończy się to np. kasą w markecie albo odpłatnym pilnowaniem cudzych dzieci, bo jeśli nic nie zrobię ze sobą, to lada moment skończy się to kaftanem bezpieczeństwa i izolacją w mało przytulnym miejscu...
Joomla templates by a4joomla