projekt ustawy o KAS skierowany do pierwszego czytania

Krajowa Administracja Skarbowa niczym Lewiatan wyłania się z przepastnych otchłani sejmowych korytarzy*. Projekt, a właściwie oba projekty poselskie (ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy - przepisów wprowadzających KAS) zyskały numery (druki nr 826 i 827) i wczoraj zostały skierowane do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Kiedy to czytanie się odbędzie? Pewno jeszcze we wrześniu. Warto zajrzeć na sejmową stronę - projekty w formacie pdf zawierają również zebrane opinie, warto się z nimi zapoznać.
A tymczasem, ze zwykłej ludzkiej ciekawości zajrzałam sobie w życiorysy posłów którzy oba poselskie projekty sygnowali. Intrygowało mnie skąd takie zainteresowanie organizacją służb skarbowych. Bo może wynika z zawodowych obserwacji? Nie korzystałam z sejmowej strony, bo niewiele tam na temat zawodowej drogi. Musiałam zadowolić się Wikipedią. Wyciąg z badania poniżej. I z góry przepraszam za literówki, poprawię jutro. A właściwie dzisiaj, ale jak będę bardziej przytomna...

Zbigniew Babalski; nauczyciel, dyrektor delegatury kuratorium oświaty, radny i burmistrz, wojewoda, zastępca dyrektora oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych.

Barbara Bartuś; prawnik, pracowała w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Była radną.

Joanna Borowiak; nauczycielka, zatrudniona w szkołach podstawowych, następnie w jednym z włocławskich gimnazjów. Została również pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Kujawskiej Szkole Wyższej.

Wojciech Buczak; pracował w biurze konstrukcyjnym Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” jest etatowym działaczem związkowym.

Waldemar Buda; radca prawny.

Lidia Burzyńska; pracowała jako nauczycielka historii, była dyrektorką tamtejszej szkoły podstawowej, po reformie oświatowej została dyrektorką zespołu szkół obejmującego również gimnazjum.

Zbigniew Chmielowiec; był zatrudniony w zakładach produkcyjno-budowlanych oraz spółdzielczym gospodarstwie rolnym. (…) pracował w samorządzie jako kierownik wydziału, zastępca burmistrza, burmistrz.

Anna Cicholska; zawodowo związana z oświatą, objęła stanowisko dyrektorki Gminnego Zespołu Szkół.

Anna Czech;  pracowała m.in. w Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (…) pełniła następnie funkcję wojewódzkiego inspektora sanitarnego  i dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Była wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska i  dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego.

Elżbieta Duda; z wykształcenia konserwator zabytków, pracowała później jako przedstawiciel ds. ubezpieczeń.

Ewa Filipiak; inżynier energetyk, pełniła funkcję burmistrza.

Andrzej Gawron; pracował w Energoserwisie, zajął się później prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w branży telekomunikacyjnej.

Szymon Giżyński; był m.in. przedstawicielem handlowym tzw. firm polonijnych, wojewodą, głównym udziałowcem i redaktorem naczelnym tygodnika „Gazeta Częstochowska”, kierował śląskim oddziałem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konrad Głębocki; profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii i Psychologii Zarządzania oraz kierownik Zakładu Zarządzania Publicznego i Prawa na Wydziale Zarządzania. Był także wykładowcą w Wyższej Szkole Handlowej.

Kazimierz Gołojuch; Pracował w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, szkole podstawowej i cegielni. Był wójtem.

Jerzy Gosiewski; przez 30 lat pracował w Lasach Państwowych, kolejno jako: stażysta, kierownik budowy, leśniczy, kierownik transportu, nadleśniczy terenowy, zastępca nadleśniczego.

Wiesław Janczyk; pracował w Banku Gospodarki Żywnościowej  jako m.in. zastępca dyrektora oddziału. Zajmował też stanowisko wiceprezesa zarządu spółki akcyjnej „Remag”. W marcu 2016 powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Krzysztof Jurgiel; pracował jako geodeta, jako kierownik robót w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym,  jako specjalista ds. geodezji w Białostockim Kombinacie Budowlanym,  jako inspektor w urzędzie wojewódzkim, działał jako niezależny przedsiębiorca – był właścicielem Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych i Kartograficznych. Był wiceprezydentem miasta. Sprawował też urząd prezydenta Białegostoku.

Alicja Kaczorowska; jako anestezjolog specjalizuje się w intensywnej terapii i medycynie paliatywnej. Prowadziła hospicjum domowe.

Jan Kilian; pracował w gdańskim drogownictwie, następnie w Państwowym Ośrodku Maszynowym. Prowadził własną działalność gospodarczą, później otworzył wraz z żoną aptekę.

Robert Kołakowski; był przewodnikiem w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej, redagował ciechanowskie czasopisma, następnie kierował ciechanowską delegaturą urzędu marszałkowskiego. Został wiceprezesem oddziału północno-mazowieckiego PTL (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze).

Jarosław Krajewski; kierował stołecznymi strukturami Forum Młodych PiS. Był doradcą rzecznika prasowego rządu i szefem gabinetu politycznego ministra pracy i polityki społecznej, później pracował w Kancelarii Prezydenta RP. Następnie zatrudniony kolejno w spółce Srebrna i biurze poselskim.

Leonard Krasulski; był pracownikiem administracyjnym w elbląskich zakładach piwowarskich.

Piotr Król; pracował m.in. w urzędzie miejskim, następnie został zatrudniony w Poczcie Polskiej, obejmując m.in. stanowisko dyrektora oddziału regionalnego centrum logistyki.

Andrzej Kryj; pracował jako nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, następnie przez rok był wicedyrektorem tej placówki; był też zastępcą naczelnika wydziału edukacji i spraw społecznych w urzędzie miasta.

Bernadeta Krynicka; zatrudniona jako pielęgniarka, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego. Zatrudniona również jako asystent w Instytucie Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości.

Dariusz Kubiak; pracował w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, zajmował m.in. stanowisko kierownika magazynów chemicznych.

Paweł Lisiecki; prowadził działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Marzena Machałek; pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej. Pełniła funkcje zastępcy burmistrza a także  dolnośląskiego wicekuratora oświaty.

Jerzy Materna; pracował jako kierownik budowy w Komunalnym Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym. Następnie zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego i prowadził własną działalność gospodarczą.

Andrzej Matusiewicz; adwokat

Mieczysław Miazga; zawodowo związany z rolnictwem, prowadził indywidualne gospodarstwo rolne. Później został m.in. współwłaścicielem i prezesem zarządu spółki prawa handlowego.

Jan Mosiński; pracował w Fabryce Wyrobów Runowych Runotex W latach 1983–1984 zatrudniony jako kelner, później powrócił do pracy w przedsiębiorstwie Runotex. Był doradcą ministra łączności i członkiem jego gabinetu politycznego.

Kazimierz Moskal; prowadził własną działalność gospodarczą, pracował jako nauczyciel i dyrektor szkół.

Aleksander Mrówczyński; pracował jako nauczyciel matematyki, pełnił funkcje kierownicze w lokalnej oświacie. Był dyrektorem centrum kształcenia ustawicznego oraz dyrektorem liceum ogólnokształcącego.

Jerzy Paul; prowadził przez kilkanaście lat prywatny ośrodek szkolenia kierowców, był burmistrzem.

Krystyna Pawłowicz; prawnik, wykładowca akademicki.

Piotr Polak; prowadził indywidualne gospodarstwo rolne, był starostą.

Wojciech Skurkiewicz; dziennikarz, pracował też jako rzecznik prasowy.

Kazimierz Smoliński; adwokat, radca prawny.

Andrzej Szlachta; pracował jako asystent, następnie adiunkt na Politechnice, był prezydentem miasta.

Ewa Szymańska; W latach 1978–1993 pracowała w instytucjach administracji skarbowej. W 1994 podjęła praktykę w zawodzie biegłego rewidenta. Była też członkinią zarządu i główną księgową w spółdzielni mieszkaniowej. W latach 2006–2009 pełniła funkcję dyrektora finansowego.

Dominik Tarczyński; był animatorem wspólnoty w londyńskiej katedrze Westminster, prowadził też audycję radiową muzyki chrześcijańskiej. Był świeckim asystentem jednego z brytyjskich egzorcystów. Był dyrektorem TVP Kielce, później zastępcą. Reżyserował.

Robert Telus; był pracownikiem fizycznym i inspektorem nadzoru. Pełnił także funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie oraz dyrektora Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska

Sylwester Tułajew; wlatach 2006–2008 zatrudniony jako urzędnik, następnie do 2011 był asystentem posła. W kolejnych latach nie pracował zawodowo.

Piotr Uściński; zajmował się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Był starostą.

Jan Warzecha; pracował w Kombinacie Rolno-Przemysłowym, następnie prowadził własną działalność gospodarczą w różnych branżach.

Rafał Weber; był asystentem posła, a także dyrektorem biur europosła i senatora. Został powołany na zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego .

Grzegorz Adam Woźniak: prowadził własną działalność gospodarczą w ramach rodzinnej firmy. Zaangażował się także w działalność Ludowych Zespołów Sportowych.

Łukasz Schreiber – zawód: pracownik samorządowy

-------------------------------

*może dramatycznie, ale weźcie pod uwagę, że reklama pewnej sieci sklepów brzmi" Lewiatan, Twój dobry sąsiad". Zawsze chciałam poznać autora tego sloganu. Moje dzieci również.

 

Joomla templates by a4joomla