czy nie linkować?

ProfileTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dziś wyrok (TSUE GSMedia), który może mocno namieszać w internecie. Chodzi o linkowanie do plików umieszczonych na innych stronach internetowych. W orzeczeniu czytamy:
Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że aby ustalić, czy fakt umieszczenia w witrynie internetowej hiperłączy odsyłających do utworów chronionych – swobodnie dostępnych w innej witrynie internetowej bez zezwolenia podmiotu praw autorskich – stanowi „publiczne udostępnianie” w rozumieniu tego przepisu, należy określić, czy te hiperłącza zostały udostępnione bez celu zarobkowego przez osobę, która nie wiedziała lub nie mogła racjonalnie wiedzieć o bezprawnym charakterze publikacji tych utworów w tej innej witrynie internetowej, czy też przeciwnie,wspomniane hiperłącza zostały udostępnione w celu zarobkowym, w której to sytuacji należy domniemywać istnienie tej wiedzy.

O wyroku piszą m. in. Sławomir Wikariak w DGP, Marcin Maj na łamach di.com.pl oraz Maja Werner na stronie bezprawnik.pl

Jak widać, linkujemy nadal - po pierwsze, treści pod linkami są dostępne legalnie na innych stronach a po drugie - portal nie jest komercyjny, więc nie linkujemy w celach zarobkowych. Niemniej lekturę polecam, wszystkich trzech artykułów.

Joomla templates by a4joomla