w szachach

ProfilePolski Związek Szachowy we współpracy z Towarzystwem Edukacyjno-Sportowym „Solvitur Ambulando” oraz Stowarzyszeniem Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej organizuje II Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w szachach. Imprezie patronuje Prezes Rady Ministrów. Mistrzostwa odbędą się w dniach 9-10 grudnia 2016r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, 00-924 Warszawa), termin zgłoszeń upływa 18 października. Szczegóły znajdziecie na oficjalnej stronie imprezy. Jak czytamy w regulaminie:

Prawo do uczestnictwa w zawodach mają wszystkie osoby potrafiące grać w szachy reprezentujące:

a. Parlament,
b. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
c. Kancelarie Prezydenta, Sejmu i Senatu,
d. Ministerstwa,
e. Urzędy Centralne,
f. Urzędy Wojewódzkie,
g. Najwyższą Izbę Kontroli,
h. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
i. Organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej,
j. Organy administracji samorządowej,
k. Jednostki podległe i nadzorowane przez Ministrów,
l. Służby mundurowe,
m. Pozostałe instytucje administracji publicznej oraz emerytowani pracownicy uprawnionych podmiotów.

Za emerytowanego pracownika uznaje się osobę, która w dniu przejścia na emeryturę była pracownikiem uprawnionego podmiotu

Joomla templates by a4joomla