jest zakładka na stronie Ministerstwa Finansów

ProfileNa stronie MF pojawiła się zakładka, w której znajdziecie ogólne informacje na temat KAS. Jest tam prezentacja, pokazująca m. in. strukturę centrali (czyli jak to będzie wyglądało w MF) oraz strukturę w terenie. Jest też notatka na temat Szefa KAS. Po przeglądzie struktur doszłam do wniosku, że jest to przygotowane raczej na potrzeby mediów, ponieważ na poziomie terenowym struktury kończą się na pionach - nie ma pomniejszych komórek wchodzących w skład pionu. Na poziomie centralnym również, nie mogę się np. nigdzie dopatrzeć dzisiejszego DI (czyli informatyki), nie widzę też Krajowej Szkoły Skarbowości. Jak widać obok, Krajowa Administracja Skarbowa ma już swoje logo, które nawiązuje w formie graficznej do tych, które znaliśmy dotąd (dla administracji podatkowej, kontroli skarbowej i służby celnej). Na stronie skarbowcy.pl wisi projekt zarządzenia izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów. Nie wiem, czy jest ostateczny. Ponieważ do 1 marca pozostało już niewiele czasu, myślę, że z każdym dniem będą się pojawiały nowe informacje.
Jeśli ktoś ma dostęp do elektronicznej wersji DGP, w tym artykule znajdziecie na końcu link do dodatku specjalnego pt. "Wielkie łączenie skarbówki". W dodatku jest coś w rodzaju harmonogramu dla pracownika/ funkcjonariusza. Myślę, że warto zrobić własny i dlatego macie go poniżej.
 
28.02.2017 Jeśli ulega zmianie miejsce wykonywania obowiązków służbowych, do 28.02.2017r. dostaniesz pisemną informację. Jeśli jej nie dostaniesz, to znaczy, że miejsce wykonywania obowiązków nie ulega zmianie. 
31.03.2017 Termin do złożenia pisemnej informacji o stosunku małżeństwa, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie, powinowactwa pierwszego stopnia, przysposobienia, opieku lub kurateli a także prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z inną osobą zatrudnioną w KAS
31.03.2017 Termin do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym
31.03.2017 Osoby urodzone przed 01.08.1972r. do 31.03.2017r. muszą złożyć oświadczenia lustracyjne. Wzór oświadczenia określi wydane rozporządzenie.
31.05.2017 Ostateczny termin do otrzymania propozycji zatrudnienia/ służby (forma pisemna). Osoby, które nie dostaną propozycji otrzymają pisemną informację o braku propozycji. Jeśli propozycję otrzymasz, musisz w ciągu 14 dni złożyć oświadczenie o przyjęciu lub o odmowie przyjęcia oferty. Jeśli chcesz przyjąć warunki, ale nie złożysz oświadczenia będzie to oznaczało, że odmawiasz i stracisz pracę.
31.08.2017 Wygaśnięcie stosunków pracy osób, które nie otrzymały propozycji pracy/ służby
01.01.2018 Pracownicy służb informatycznych staną się pracownikami Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej
31.03.2018 Ostateczny termin do otrzymania propozycji zatrudnienia/ służby (forma pisemna) dla osób które przeszły do Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej
 
Joomla templates by a4joomla