Szef Służby Cywilnej zatwierdził dziś „Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2017 rok”. Priorytetami Szefa Służby Cywilnej na ten rok są trzy tematy:

  1. Efektywna komunikacja w administracji publicznej;
  2. Zarządzanie talentami w urzędzie;
  3. Mediacje w postępowaniu administracyjnym.

Poprawa skuteczności komunikacji na linii urzędnik – obywatel to cel długofalowy. Przewidziane w tegorocznym planie szkoleń działanie ma na celu podnieść kompetencje językowo-komunikacyjne ok. 240 pracowników urzędów wojewódzkich i terenowych. Sesje zostaną zorganizowane we wszystkich 16 miastach wojewódzkich.

W przypadku drugiego z zaproponowanych przez Szefa Służby Cywilnej szkoleń zakłada się upowszechnienie – zwłaszcza pośród kierowników komórek kadrowych – wiedzy na temat zarządzania talentami w administracji publicznej. Szkolenia z tego zakresu Szef Służby Cywilnej planuje zorganizować dla ok. 135 osób, w 9 miastach wojewódzkich.

Nie mniej ważne są wiedza oraz umiejętność polubownego rozwiązywania kwestii spornych w postępowaniu administracyjnym, w tym w szczególności mediacji. Tę ofertę szkoleniową Szef Służby Cywilnej kieruje przede wszystkim do ok. 180 członków korpusu służby cywilnej, którzy są zaangażowani w prowadzenie postępowań administracyjnych. Także w tym przypadku sesje zostaną zorganizowane w 9 miastach wojewódzkich.

Więcej przeczytacie na stronie dsc.kprm.gov.pl, a z dokumentem możecie zapoznać się TUTAJ

Joomla templates by a4joomla