sluzba_cywilna_logo

Ogłoszono przetarg na organizację

szkoleń specjalistycznych dla Generalnej oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

[...]

Przewidywany program szkoleń obejmować ma zagadnienia:

  1. Planowania i zagospodarowania przestrzennego z elementami prawa budowlanego;

  2. Kodeksu postępowania administracyjnego;

  3. Ochrony wód, hydrogeologii i gospodarki wodno-ściekowej w ocenach oddziaływania na środowisko przedsięwzięć;

  4. Gospodarki odpadami w ocenach oddziaływania na środowisko przedsięwzięć;

  5. Ochrony powietrza w ocenach oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, w tym metodyki obliczania rozpzestrzeniania substancji w powietrzu;

  6. Ochrony przed hałasem w ocenach oddziaływania na środowisko przedsięwzięć.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w poniższym dokumencie.


źrodło: dsc.kprm.gov.pl


Joomla templates by a4joomla