Kolejny już raz Fundacja Widzialni przedstawiła raport z badania dostępności publicznych stron WWW dla osób niepełnosprawnych. Konferencja „Włączenie cyfrowe. Dostępne e-usługi” miała miejsce wczoraj w sejmie.

Od ponad pięciu lat obowiązuje rozporządzenie w sprawie krajowych ram interoperacyjności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.113 z późn. zm.), nakładające na podmioty publiczne obowiązek dostosowania serwisów internetowych do standardów WCAG. Przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia br. przez fundację badanie pokazało, iż  w 2017 r. 47,8 proc. serwisów administracji publicznej było dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. W raporcie przebadane zostały serwisy najważniejszych osób i instytucji, ministerstw, a także innych instytucji publicznych. Ponadto w tym roku sprawdzono wybrane e-usługi oferowane przez państwo.

Badanie dostępności stron www i e-usług składało się z trzech etapów. W pierwszym etapie badanie przeprowadzili eksperci, w drugim - w badaniu brali udział konsultanci z niepełnosprawnościami; niedowidzący, niewidomy, niesłyszący. W trzecim etapie konsultanci ci sprawdzali m.in. dostępność formularzy, wyszukiwarek, elementów multimedialnych oraz łatwość poruszania się po danym serwisie.

Wśród 6 stron najważniejszych osób i instytucji w państwie ocenę dostateczną, jeśli chodzi o dostępność stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami otrzymały strony sejm.gov.pl, premier.gov.pl i prezydent.pl. Ocenę niedostateczną - trybunał.gov.pl, sn.pl, senat.gov.pl.

Wśród 18 zbadanych stron internetowych ministerstw dwa otrzymały ocenę bardzo dobrą: ministerstwo cyfryzacji i ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi. Ocenę dobrą otrzymały serwisy ministerstwa finansów, ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji oraz ministerstwa rozwoju. Pięć ministerstw otrzymało ocenę dostateczną, m.in. ministerstwo zdrowia oraz ministerstwa: rodziny, pracy i polityki społecznej; nauki i szkolnictwa wyższego. Osiem ministerstw otrzymało ocenę niedostateczną - m.in. ministerstwo edukacji narodowej, ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego, ministerstwo sprawiedliwości.

W trakcie konferencji - oprócz wyników badania - ogłoszono również wyniki konkursu "Strona internetowa bez barier" oraz nagrodzono "Lidera Cyfrowej Dostępności".

Z relacją z konferencji, możecie zapoznać się zarówno na stronie Fundacji jak i na stronie Sejmu.

 

Joomla templates by a4joomla