...Rady Służby Publicznej

ProfileJak czytamy na stronie DSC (dziękuję Czytelnikom za czujność) we wtorek obradowała Rada Służby Publicznej. Notatkę DSC znajdziecie TUTAJ, warto przyjrzeć się jednak bliżej przyjętym uchwałom. Uchwała nr 24 dotyczy przyjęcia informacji "Ministra Finansów o stanie wdrażania reformy Krajowej Administracji Skarbowej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw pracowniczych". Myślę, że fajnie by było aby te informacje również były gdzieś dostępne. Wciąż nie wiemy ostatecznie ile osób nie będzie pracowało już w KAS od 1 września (z powodu nieotrzymania bądź nieprzyjęcia propoycji) Uchwała nr 22 - to pozytywna opinia projektu trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2018 - 2020. W roku 2018 mianowanych ma być 350 urzędników, w 2019 - 420 i w 2020 - 490 (łącznie z absolwentami KSAP). I kolejna uchwała, nr 23 to pozytywna opinia w sprawie proponowanego na rok 2018 wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w służbie cywilnej (dla przypomnienia: na poziomie 100%, co wbrew pozorom oznacza 0 wzrostu - dziewiąty rok z rzędu). W treści, której jest więcej niż w dwóch pozostałych, czytamy jednak:
Rada zwraca uwagę na brak konkurencyjności wynagrodzeń znacznej części korpusu, względem płac oferowanych na rynku pracy. Wynagrodzenia te w dalszym ciągu często są nieadekwatne do wykonywanych zadań. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim pracowników urzędów inspekcyjno - kontrolnych*.  Brak kontynuacji działań w kierunku podniesienia wynagrodzeń w służbie cywilnej powoduje odpływ wykwalifikowanej kadry oraz problemy w pozyskiwaniu nowych pracowników, a proces ten może się nasilać. Rada wyraża zaniepokojenie pogłębiającymi się dysproporcjami w wynagrodzeniach między urzędami wojewódzkimi a marszałkowskimi. Rada uznaje za zasadne przeznaczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej w urzędach, w których przeciętne wynagrodzenie miesięczne jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także w urzędach wojewódzkich - przynajmniej na poziomie prognozowanego na rok 2018 wskaźnika inflacji (tj. w wysokości 2,3%).
Pod poprzednim artykułem (przy okazji bardzo Was proszę o komentarze tematycznie związane z artykułami - tych o wynagrodzeniach przecież u nas nie brakuje i zawsze co najmniej jeden wisi na głównej stronie) Czytelnicy wyliczyli potencjalną wysokość podwyżki. Wyliczenia są czysto hipotetyczne z kilku powodów: po pierwsze, nie wiadomo czy pieniądze na to się w ogóle znajdą (wszak wskaźnik Rada zaopiniowała pozytywnie, a poza tym Rada i tak może jedynie rekomendować, bo możliwości decyzyjnych nie ma żadnych), po drugie - nawet jeśli jakimś cudem się znajdą, będzie to dotyczyć określonej grupy urzędów, a po trzecie - z pewnością nie wszystkich pracowników. Z jaśniejszej strony - zapis brzmi "przynajmniej na poziomie (...) wskaźnika inflacji".
Ale to nie wszystko. Ktoś nadesłał nam link do pisma Szefa Służby Cywilnej, będącego częścią korespondencji pomiędzy Szefem a ZZ Pracowników Policji. W części tego pisma Szef S.C. wyjaśnia, że w kwestii wynagrodzeń:
"Szef Służby Cywilnej przedstawia Radzie Ministrów stanowisko odnośnie projektu ustawy budżetowej, w części dostyczącej środków finansowych na wynagrodzenia i szkolenia członków korpiusu służby cywilnej. Jednakże ww. opinie i stanowiska nie są wiążące ani dla Ministra Finansów, ani dla Rady Ministrów".
Całe pismo poczytajcie sobie sami.
Dziękuję Ktosiowi za nadesłany materiał - intensywnie się samokształcę i brak mi czasu dla portalu ostatnio, niestety.
 
 
*czyli jednych z najbardziej zagrożonych korupcją, nie mówiąc o niebezpiecznych sytuacjach trafiających się podczas wykonywania czynności służbowych - przyp. RED.
Joomla templates by a4joomla