Czy kogoś zdziwi fakt, że Rada Służby Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej na rok 2018, w części dotyczącej służby cywilnej ? Taką właśnie uchwałę podjęto 25 września br podczas XII posiedzenia RSP.

Przypomnijmy zatem, że zgodnie z art.9 projektu ustawy budżetowe ustalono:

  • średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 100,0%;
  • kwotę bazową dla członków korpusu służby cywilnej w wysokości 1 873,84 zł

Dla przypomnienia - prognozowany w ustawie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,3%.

Jednocześnie zgodnie z art.17 ustalono:

  • limit mianowań urzędników - 350 osób;
  • środki na wynagrodzenia – w wysokości 8 117 479 tys. zł;
  • środki na szkolenia – w wysokości 52 806 tys. zł

Zatem - dobrej niedzieli :)

Joomla templates by a4joomla