pastarchives

W Dzienniku Ustaw nr 123 poz.698 opublikowano

jednolity tekst ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

.[...]

Tekst ustawy dostępny jest bezpośrednio ze strony oficjalnego publikatora: RCLJoomla templates by a4joomla