...i kilka słów o rekrutacji do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Profile

Kilka słów na ten temat już napisał Elsinore poniżej, a na prośbę Departamentu Służby Cywilnej publikujemy treść oficjalnego komunikatu o dniu otwartym i rekrutacji do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Może ktoś z Was, kto spełnia warunki zdecyduje się aplikować?

W najbliższy czwartek, od 17.00 do 19.00, pracownicy i słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego spotkają się podczas dnia otwartego z osobami, które są zainteresowane kształceniem w KSAP. To okazja, aby zapoznać się z programem kształcenia, perspektywami rozwoju zawodowego i doświadczeniami słuchaczy. Można będzie także obejrzeć budynek Szkoły.

Chęć podjęcia nauki w KSAP można zgłaszaćdo 23 lutego. Ukończenie KSAP może stać się początkiem profesjonalnej kariery w administracji publicznej. 

Kształcenie w Krajowej Szkole to szansa na to, aby:

 • zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnej administracji publicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • kontynuować intensywną naukę języków obcych,
 • odbyć staże zawodowe: krajowe i zagraniczne,
 • zdobyć pracę, która będzie wyzwaniem i pozwoli wpływać na funkcjonowanie administracji publicznej,
 • mieć wpływ na kształtowanie rzeczywistości społecznej,
 • rozwijać i ulepszać system funkcjonowania państwa.

Nauka w KSAP trwa 19 miesięcy. Słuchaczom Szkoły przysługuje stypendium oraz gwarantowane ubezpieczenie społeczne. Możliwe jest zakwaterowanie w Kolegium KSAP.

Słuchacze wyłaniani są w corocznym egzaminie konkursowym, spośród kandydatów, którzy:

 • nie ukończyli 32 lat,
 • legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym,
 • znają język angielski, francuski lub niemiecki.

Do udziału w rekrutacji KSAP zaprasza osoby, które:

 • rozumieją pojęcie służby publicznej i są gotowe podjąć służbę na rzecz państwa i jego obywateli,
 • nie obawiają się trudnej i odpowiedzialnej pracy w administracji publicznej,
 • chcą rozwijać się i podnosić kwalifikacje zawodowe,
 • charakteryzują się wysoką kulturą osobistą,
 • mają predyspozycje przywódcze,
 • są kreatywne, komunikatywne i zdolne do współdziałania w zespole,
 • mają szeroką wiedzę ogólną.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie zawodowe,
 • doświadczenie w działalności społecznej.

Rekrutacja potrwa do 23 lutego.

Wszystkich zainteresowanych kształceniem w Szkole zachęcamy, aby śledzili nowości w sekcji Rekrutacja, na stronie KSAP, i zapoznali się z profilem absolwenta, który uwzględnia potrzeby służby publicznej. Aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym do KSAP, prosimy wypełnić i wysłać w Internetowym Systemie Zgłoszeń Rekrutacja KSAP (ISZ) formularz zgłoszenia wraz z ankietą dotyczącą zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego.

Na dzień otwarty w KSAP zapraszamy do siedziby KSAP (ul. Wawelska 56 w Warszawie).

 

 
Joomla templates by a4joomla