sluzba_cywilna_logoDo 4 lipca br. trwa rekrutacja

na "Kursy językowe dla członków korpusu służby cywilnej"

, realizowane w ramach projektu pn. „Wdrożenie strategii szkoleniowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu V, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.[...]

Na podstawie dokonanej uprzednio analizy potrzeb szkoleniowych w

urzędach wojewódzkich

i

wybranych urzędach zespolonej administracji rządowej

zaplanowano przygotowanie i przeprowadzenie kursów wyłącznie z

języka angielskiego z zakresu słownictwa prawno-administracyjnego, charakterystycznego dla administracji publicznej i Unii Europejskiej

(na trzech poziomach znajomości: ponadpodstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym).

Zgłoszenia należy przesyłać do 4 lipca br. na specjalnym formularzu pod adres:


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

Departament Służby Cywilnej,

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa


Na

liście głównej

powinny zostać wskazane osoby, które w związku z pełnionymi obowiązkami służbowymi powinny w pierwszej kolejności uczestniczyć w kursach językowych oraz zostały uwzględnione w zestawieniu przesłanym przez KPRM 12 kwietnia br. (pismo o sygn. DSC-37409-2(209)/11/AO.KSz.

Natomiast na

liście rezerwowej

powinny zostać wskazane osoby, które ze względu na limit miejsc w liczbie uczestników nie mogły znaleźć się na liście głównej.


Lista urzędów, które zostaną objęte wsparciem w ramach kursów językowych w każdym z 16 województw

Joomla templates by a4joomla