Ciekawa sytuacja, jutro minie tydzień, od kiedy - zgodnie z zasadami sztuki - na stronie RCL-u powinien pojawić się projekt  ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Projekt utworzony został 13 marca (przynajmniej tak datuje go strona RCL), ale do chwili obecnej nie został mu nadany stosowny numer porządkowy, pod którym byłby procedowany. Zatem projekt jest, a jakoby go nie było.

To dość intrygująca kwestia. Warto bowiem zauważyć, że zgodnie z Procedurą przyjmowania projektów dokumentów rządowych, dostępną na stronie RCL:  Po sporządzeniu testu regulacyjnego organ wnioskuje o wprowadzenie projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. (...). Dalsze prace legislacyjne uzależnione są od wpisania projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów (nadanie mu właściwego numeru). Tym samym brak projektu ustawy w tym wykazie uniemożliwia przystąpienie do opracowania tekstu projektu ustawy. Wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów.

I tu zagadka: skoro zapowiadana nowelizacja nie ma nadanego numeru w wykazie, to - zgodnie z przywołanym pkt. 3.1.3 ppkt 2 procedury, nie powstał jeszcze (z formalnego punktu widzenia) tekst projektu ustawy. Można co najwyżej mówić o tzw. tekście regulacyjnym.

W jaki zatem sposób  Rada Służby Publicznej mogła pozytywnie zaopiniować projekt ustawy, którego formalnie nie ma ?  Do czego odnosi się podjęta 15 marca uchwała nr 32, z której treścią możecie zapoznać się TUTAJ ?

Joomla templates by a4joomla