...z tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego

Tegoroczne postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się sukcesem 1/3 kandydatów. W tym roku limit mianowań wynosił 350, w tym dla absolwentów KAS, którzy złożyli wnioski - 35. Do egzaminu podeszło 605 osób, 90 punktów i więcej osiągnęło 207 kandydatów, czyli zdało nieco ponad 34% chętnych. Zanim jednak rozlegnie się wołanie, że cienko - spójrzcie na pytania, które okazały się najtrudniejsze.

Odsetek prawidłowych odpowiedzi: 7% - 19%; kolejność – od najtrudniejszego.

1) Przewodniczącego, jego zastępcę oraz członków wspólnej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych powołuje i odwołuje:

a) Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych

b) Minister Finansów

c) Prezes Rady Ministrów

d) Prezydent RP

 

2) Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego:

a) komendanta komisariatu Policji

b) naczelnika urzędu skarbowego

c) starostę

d) wójta, burmistrza, prezydenta miasta

 

3) Dochody powiatu od wpływów osiąganych ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie tego powiatu wynoszą:

a) 3%

b) 5%

c) 12,5%

d) 25%

 

4) W Polsce notyfikacji pomocy publicznej Komisji Europejskiej dokonuje:

a) Minister Inwestycji i Rozwoju

b) Minister Spraw Zagranicznych

c) Prezes UOKiK lub Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

d) Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE

 

5) Wysokość oprocentowania pożyczek udzielanych z budżetu państwa określa:

a) pożyczki co do zasady są nieoprocentowane

b) rozporządzenie Ministra Finansów

c) umowa pożyczki

d) ustawa o finansach publicznych

 

Na ile z tych pytań znacie odpowiedź bez google lub innej ściągi?  Łatwe? Trudne? Zaliczamy pod "wybrane zagadnienia z prawa, administracji publicznej, finansów  publicznych, polityki zagranicznej i organizacji międzynarodowych, organizacji i zarządzania oraz zagadnień społecznych i ekonomicznych"?*

Co do części drugiej sprawdzianu - czy to nie pora zamienić testy na jakieś faktyczne umiejętności praktyczne w postaci, nie wiem, zagadki kryminalnej, zaprojektowania zapytania do bazy wg wskazanych słowników i krótkich opisów (spokojnie, bez kodu - wystarczyłoby wskazanie kryteriów...) albo czegoś w tym stylu, której rozwiązanie wymaga faktycznych skojarzeń? Od początku do końca, od przyczyn do skutków, logicznego ciągu? Zamiast luźnych i bez kontekstu serii ćwiczeń tzw, "kopytkowych"? Dla niewtajemniczonych: ćwiczenia "kopytkowe" to ćwiczenia na jedno kopyto. Może pora sprawdzać umiejętności i predyspozycje, nie przyzwyczajenia? Przecież jak się setki takich zadań rozwiąże to nie ma siły, żeby nie trąciło schematem i żeby się człowiek nie przyzwyczaił. Czy ktokolwiek potem w pracy dopasowuje kwiatki czy figury? Rozmarzyłam się? Przecież dzisiaj pracujemy na informacji. Trzeba umieć praktycznie wnioskować...

Świeżo upieczonym urzędnikom gratulujemy (szacunek!), pechowcom - życzymy powodzenia, może następnym razem będziecie mieć więcej szczęścia.

Dziękuję DSC za przygotowanie i udostępnienie informacji.**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

**tak, wiem, że to obowiązek jeśli był wniosek. Ale ponieważ też w swojej branży daję wkład w odpowiedzi na wnioski, mam takie marzenie żeby kiedyś też od odbiorcy "dziękuję" usłyszeć. Jako że nie jestem na pierwszej linii kontaktu z odbiorcami to nie wiem - zdarza się to "dziękuję" czy nie. Jak dotąd nikt nigdy mi - w przeciwieństwie do wniosków do zrobienia - nic takiego nie przekazał. Trochę smutne.

 

Joomla templates by a4joomla