Od Redakcji: Zostaliśmy poproszeni przez przedstawiciela MIIR o przekazanie poniższej informacji, co niniejszym czynię. Myślę, że żadna teoria nie uczy empatii tak, jak doświadczenie, osobiste zetknięcie się z problemem. Czy wiecie, że n.p. wysoki krawężnik czy krzywy chodnik są czasem nie do przejścia dla osób cierpiących na schorzenia powodujące problemy z poruszaniem się? Są rzeczy, których normalnie nie zauważamy, a które - dosłownie i w przenośni - są nie do przeskoczenia dla części z nas. Myślę, że to fajny pomysł żeby pokazywać czym poszczególne ministerstwa/ urzędy się zajmują. Może ktoś z Was chciałby taki tekst napisać? Zapraszam do lektury.

Dostępne ministerstwo, czyli jak wdrażamy program Dostępność plus w MIIR

Celem programu Dostępność plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentruje się on na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. Powstał w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, przy współpracy rządu, organizacji pozarządowych, samorządu i obywateli. To pierwszy taki program w Polsce.

Jako twórcy programu, jego wdrożenie zaczynamy od siebie. W wielu obszarach wprowadzamy usprawnienia, które ułatwią funkcjonowanie pracownikom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W marcu 2017 r. przeprowadziliśmy w naszych budynkach audyt architektoniczny pod kątem dostępności. Audytorami były osoby z różnymi niepełnosprawnościami, m.in. ruchową, wzrokową czy słuchową. Powołaliśmy również wewnętrzny zespół ds. dostępności, który wprowadził szereg usprawnień, m.in.:

  • ujednoliciliśmy oznaczenia drzwi pokoi pracowników i recepcji głównej,
  • zainstalowaliśmy w sali konferencyjnej im. minister Grażyny Gęsickiej oraz na recepcji głównej pętlę indukcyjną i platformę dla wózków prowadzącą do mównicy;
  • poinformowaliśmy o dostępności naszego budynku na stronie internetowej;
  • z zmyślą o osobach niesłyszących uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej usługę wideomigacza,
  • mamy wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosparwnoscią, platformę przyschodową,
  • windy dostosowane są do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się, wyposażone zostały w przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille’a oraz powiadomienia głosowe,
  • przeszkoliliśmy pracowników recepcji z dostępności (np. uświadamiając personel, że do budynku mogą wchodzić psy, które są przewodnikami oraz jak się zachować wobec osób z różną niepełnosprawnością, jak pomóc, nie wprawiając przy tym w zakłopotanie);
  • na każdym piętrze znajdują się toalety dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Ponadto od kwietnia 2018 r. w MIiR obowiązują standardy dostępności. Standardy te to zestaw obligatoryjnych wymagań dla każdego projektodawcy realizującego projekt z EFS lub EFRR. Opracowywane wymagania dotyczą kilku obszarów: edukacji, szkoleń, informacji i promocji, a także transportu, architektury i zasobów cyfrowych. Oznacza to, że zakupując jakąś usługę, musimy zadbać, aby była ona dostępna, przygotowana z dbałością o potrzeby osób np. z niepełnosprawnością.

Jednym z istotnych celów programu Dostępność plus jest poprawa i łatwiejsze korzystanie z usług cyfrowych przez wszystkich ludzi. Serwisy administracji rządowej mają być uniwersalnie dostępne, tak, aby każdy obywatel mógł wybrać sposób załatwienia sprawy urzędowej. Dlatego MIiR wprowadza dostępny wzór pisma, który będzie czytelny dla wszystkich, również dla osób, które korzystają z czytników ekranu. To bardzo ważne, aby komunikacja z naszym urzędem była dostosowana do możliwości i potrzeb każdego człowieka. Uruchomiliśmy na Facebooku profil dedykowany programowi Dostępność Plus.

Zmieniamy również zasady rekrutacji, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym aplikowanie do naszego urzędu. Jak wynika z ustawy o służbie cywilnej, osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności podlegają zasadzie preferencji.

Poza tym dajemy możliwość przesyłania aplikacji drogą elektroniczną, upraszczamy treść ogłoszeń o pracę. Oferujemy także różne narzędzia wsparcia np. udział w procesie rekrutacji asystenta pracy, czy tłumacza języka migowego. Na etapie składania dokumentów można również zaznaczyć w formularzu szczególne potrzeby, które staramy się spełnić, aby umożliwić udział w rekrutacji.

Nawiązaliśmy też współpracę z fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, aby promować możliwość zatrudnienia w MIIR.

Pracownicy naszego ministerstwa są regularnie szkoleni z tematów dotyczących Dostępności plus. Prowadzimy również warsztaty z prostego języka, uczymy podstaw języka migowego, by móc sprawnie komunikować się również z zatrudnionymi w MIIR osobami słabo bądź niesłyszącymi. W tego typu szkoleniach uczestniczyli także laureaci płatnych staży w MIIR w ramach konkursu „Mój rozwój”.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest pierwszym urzędem centralnym, który podpisał umowę z PFRON w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Całkowita kwota dofinansowania wyniesie 192 tys. złotych.

Przed nami jeszcze wiele wyzwań, jesteśmy gotowi do zmian i sami je inicjujemy. Cały czas doskonalimy się i uczymy, jak ułatwić osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, w tym w naszym resorcie.

Joomla templates by a4joomla