Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zwróciło się do nas z prośbą o pomoc w zebraniu opinii, uwag i komentarzy w poniższej sprawie:

"Stowarzyszenie postuluje przyjęcie przez Radę Ministrów trzyletniego planu zakładającego zniwelowanie negatywnych efektów nierównej dynamiki wzrostu wynagrodzeń w służbie cywilnej i sektorze przedsiębiorstw, skutkujących obniżeniem konkurencyjności płac w administracji rządowej w ciągu ostatniej dekady. W praktyce oznaczałoby to podnoszenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej w ujęciu rocznym w tempie o 4 p. proc. większym od wyrażonego procentowo wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku poprzedzającym. Mając na względzie, że wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2018 roku wyniósł 7,1%, plan powinien zakładać wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej w 2019 roku o 11,1%.

Powyższy postulat jest skonkretyzowaniem oczekiwań w zakresie poprawy konkurencyjności wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej, sformułowanych w petycji do premiera, o której informował również Niezależny Portal KSC, za co raz jeszcze serdecznie dziękuję."

Pełną treść dokumentu znajdziecie TUTAJ.

Byłoby fajnie, gdybyśmy tu zareagowali.

 

 

Joomla templates by a4joomla