Kancelaria Prezesa Rady Ministrów działając w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałania 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, rozpoczęła rekrutację na szkolenia z 4 tematów [...]1)

Przeprowadzanie naboru do służby cywilnej oraz Przeprowadzanie naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej w ramach obu ww. tematów zostanie przeprowadzone łącznie nie mniej niż 100 jednodniowych sesji szkoleniowych – realizacja w okresie kwiecień - wrzesień 2011 r.; liczba sesji szkoleniowych z danego tematu zostanie określona po zakończeniu rekrutacji;

2)

Pierwsza ocena w służbie cywilnej - nie mniej niż 100 jednodniowych sesji szkoleniowych – realizacja w okresie kwiecień - wrzesień  2011 r.;

3)

Oceny okresowe w służbie cywilnej - nie mniej niż 100 jednodniowych sesji szkoleniowych – realizacja w okresie kwiecień - wrzesień 2011 r.;

4)

Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne w służbie cywilnej - nie mniej niż 100 jednodniowych sesji szkoleniowych – realizacja w okresie kwiecień - wrzesień 2011 r.


Szczegóły rekrutacji TUTAJ


źródło: kprm.gov.pl


Joomla templates by a4joomla