ksapSzef Służby Cywilnej wystąpił wczoraj z pismem w sprawie

organizacji procesu pierwszego zatrudnienia absolwentów KSAP XXI Promocji Stanisław Konarski

.

Z końcem sierpnia 2011 r. naukę w Krajowej Szkole Administracji Publicznej ukończy kolejny, XXI rocznik słuchaczy Promocji Stanisław Konarski. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1991r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266, z późn. zm.) absolwenci Szkoły mają obowiązek podjęcia i wykonywania, przez okres nie krótszy niż pięć lat od daty jej ukończenia, pracy w urzędach administracji na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów. Pierwsze stanowiska pracy w służbie cywilnej, zgodnie z  art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505), wskazuje absolwentom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Prezes Rady Ministrów spośród ofert przedstawionych przez Szefa Służby Cywilnej.[...]

Załączniki:

1. Pismo Szefa Służby Cywilnej z 4 lipca 2011r.

2. Wzór informacji o stanowisku dla absolwenta KSAP

3. Profil Abslowenta XXI Promocji Stanisław Konarski

Joomla templates by a4joomla