sluzba_cywilna_logo

14 lipca 2011 r. pomiędzy KPRM a firmą Centrum Komputerowe ZETO S.A. z/s w Łodzi, została zawarta

umowa na przygotowanie i przeprowadzenie

"Szkoleń specjalistycznych dla pracowników

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) i Regionalnych Dyrekcji Ochrony (RDOŚ)

"

, realizowanych w ramach projektu pn.

„Wdrożenie strategii szkoleniowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej”, Poddziałanie 5.1.1 „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

)

.[...]

 

 

Ramowy program szkoleń opisywaliśmy wcześniej, dostępny był on również w opisie przedmiotu zamówienia - TUTAJ.


Joomla templates by a4joomla