my_brain_hurts

Zmiana zasad naboru do służby cywilnej.

Kolejny raz przejadę się po radosnej twórczości parlamentu. Tym razem na gruncie projektowanej noweli ustawy o służbie cywilnej.Otóż w sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych spoczywa sobie autorski - bo komisyjny - projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach samorządowych, opatrzony numerem 2772, wraz z autopoprawką o numerze 2772-A .

Projekt przewiduje, że w urzędach, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niź 6 % , nabór do korpusu służby cywilnej oraz nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze może odbywac się z uwzględnieniem

pierszeństwa w naborze

osób niepełnosprawnych.

Ze zdziwieniem (chociaż w zasadzie nie wiem dlaczego się dziwię) zauważyłem, że szanowna komisja za nic zdaje się mieć krytyczną w tym względzie opinię biura analiz sejmowych.

Co więcej, na powyższe nie zwraca również uwagi rząd w przedstawionym 18 stycznia 2011r. własnym stanowisku.


Czy naczelne organy władzy państwowej (sejm, rada ministrów) mają świadomość tego, czym jest Konstytucja i gdzie znajduje się w hierarchii obowiązującego porządku prawnego ? Czy tego rodzaju projektowane preferencje są uzasadnione ? Czy mają oparcie w obowiązujących przepisach i zasadach współżycia społecznego ? Czy też szykuje się kolejna niekonstytucyjna, legislacyjna niedoróbka ?

c.d.n.


opr. na podstawie materiałów dostępnych na:

sejm.pl


Joomla templates by a4joomla