sejm_iconMocą art.68 uchwalonej 15 lipca ustawy o kontroli w administracji rządowej, zmieniono brzmienie

art.15 ust.4 ustawy o służbie cywilnej

[...]

Zgodnie z dotychczas obowiązującą regulacją, zgodnie z art.15 ust.4 uSC Szef Służby Cywilnej mógł zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), w zakresie zadań wynikających z ustawy we wskazanych urzędach administracji rządowej.

Zgodnie z nowelizacją uprawnienie Szefa Służby Cywilnej ukształtowano następująco: Szef Służby Cywilnej może zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy.

Obecnie uchwalona przez sejm ustawa została przekazana do senatu, po rozpatrzeniu poprawek senatu i podpisaniu przez prezydenta, przeanalizujemy szczegółowo

na naszym portalu

nowe rozwiązania dotyczące kontroli w administracji rządowej.

Joomla templates by a4joomla