sluzba_cywilna_logo28 lipca br. KPRM podpisała umowę na organizację

„Szkoleń informatycznych dla członków korpusu służby cywilnej”

, realizowanych w ramach projektu pn. „Wdrożenie strategii szkoleniowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej”, Poddziałanie 5.1.1 „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

W ramach przedmiotowych szkoleń zostanie zorganizowanych

nie mniej niż 50 dwudniowych sesji szkoleniowych dla 500 członków korpusu służby cywilnej, łącznie w 16 miastach wojewódzkich

, z następujących tematów: [...]

 

 

  1. nie mniej niż 25 dwudniowych sesji szkoleniowych dla 250 członków korpusu służby cywilnej z tematu „Microsoft Excel 2003 – profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych”;

  2. nie mniej niż 12 dwudniowych sesji szkoleniowych dla 120 członków korpusu służby cywilnej z tematu „Microsoft PowerPoint 2003 – efektywne tworzenie prezentacji multimedialnych”;

  3. nie mniej niż 13 dwudniowych sesji szkoleniowych dla 130 członków korpusu służby cywilnej z tematu „Microsoft Access 2003 – tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych”.

 

Termin realizacji umowy:

od

28 lipca 2011 r.

do

31 października 2011 r.

,

z zastrzeżeniem, że

50 dwudniowych sesji szkoleniowych Wykonawca zrealizuje w terminie do dnia

30 września 2011 r.

 

źródło: DSC KPRM


Joomla templates by a4joomla