sluzba_cywilna_logoW dniu 2 sierpnia 2011 r. KPRM zawarła umowę na przygotowanie i przeprowadzenie

„Szkoleń miękkich dla pracowników administracji skarbowej”

realizowanych w ramach projektu pn. „Wdrożenie strategii szkoleniowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej”, Poddziałanie 5.1.1 „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011 r., w tym przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń do 7 października 2011 r.[...]Szczegóły TUTAJ

źródło: DSC KPRM

 

Joomla templates by a4joomla