portal_niezaleny

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 7 ustawy służbie cywilnej uszeregowane w porządku malejącym wyniki osób, które pozytywnie przeszły postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej w 2011 roku, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nastąpi to po analizie przekazanego Szefowi Służby Cywilnej przez Dyrektora KSAP sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2011 r. oraz

po ocenie przebiegu postępowania przez Radę Służby Cywilnej

. Najbliższe posiedzenie Rady zaplanowane zostało na dzień 30 sierpnia br.[...]

źródło: DSC KPRM


Joomla templates by a4joomla