portal_niezalenyDSC KPRM poinformował o wyłonieniu organizatorów kolejnych szkoleń w grupie wiekowej 45+. W ramach 52 sesji szkoleniowych, które mają się odbyć do 25 listopada br. weźmie udział co najmniej 1000 osób będących pracownikami administracji rządowej.[...]

„Szkolenia menedżerskie dla pracowników administracji rządowej będących w grupie wiekowej 45+” skierowane są do pracowników administracji rządowej, którzy:


1)   Są członkami korpusu służby cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późń. zm.), przy czym do dnia przystąpienia do projektu ukończą 45 lat;


2)   Wyrażą zgodę na podanie danych (w szczególności danych osobowych) niezbędnych do ewaluacji projektu i przygotowania sprawozdawczości z jego realizacji;


3)   W dniu rozpoczęcia szkolenia przekażą Wykonawcy wypełnione formularze PEFS wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i deklaracją uczestnictwa w projekcie (nie jest dopuszczalna inna forma przekazania wypełnionych formularzy PEFS!).Szczegóły na stronie DSC KPRM

Joomla templates by a4joomla