paragraf-221x300W Dzienniku Ustaw nr 171 poz.1016 opublikowano ustawę z dnia 29 lipca 2011r. o

zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

oraz niektórych innych ustaw. [...]

Ustawa wprowadza nowe zasady posługiwania się identyfikatorami podatkowymi, przez które rozumie się PESEL (w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług) oraz NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Nowelizacja wchodzi w życie 1 września 2011r. (z pewnymi wyjątkami, które wchodzą w życie 1 stycznia 2012).

Ze szczegółami regulacji możecie zapoznać się TUTAJ.

Joomla templates by a4joomla