portal_niezaleny

Podpisana przez prezydenta i oczekująca na publikację nowelizacja KPA i ordynacji podatkowej wprowadza do postępowania administracyjnego i podatkowego nowe rozwiązania, polegające na obowiązku zakładania w aktach sprawy metryki sprawy[...]

Zgodnie z nowymi regulacjami metrykę sprawy zakłada się w formie pisemnej lub elektronicznej. W jej treści:


1) wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym (podatkowym),


2) określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej, określających te czynności.Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana.Przepisy wprowadzają delegacje ustawowe dla Ministra właściwego ds. administracji publicznej (KPA) oraz Ministra właściwego ds. finansów publicznych (ordynacja podatkowa) do wydania rozporządzenia określającego wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy, uwzględniając treść i formę metryki. Wzór i treść metryki ma umożliwiać ustalenie treści czynności podejmowanych w postępowaniu przez poszczególne osoby.Ministrowie określą również rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony ze względu na nieproporcjonalny nakład środków koniecznych do prowadzenia metryki w stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru sprawy.Przepisy o metrykach będą miały zastosowanie również do spraw będących w toku w dniu wejścia w życie ustawy, przy czym metrykę zakłada się w tym przypadku w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.Ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od publikacji.
opr. własne

Joomla templates by a4joomla