ksapW Dz. U. nr 195 poz.1157 opublikowano

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

.[...]

Rozporządzenie określa:


1) wysokość stypendium krajowego słuchacza;


2) sposób obliczania stypendium krajowego w przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach w KSAP;


3) szczegółowy sposób obliczania i dokumentowania kosztów utrzymania za granicą, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej;


4) sposób obliczania kosztów kształcenia słuchacza;


5) sposób i tryb wypłacania stypendium krajowego oraz stypendium zagranicznego.

Wysokość stypendium krajowego wynosi 2400 zł.

Tekst rozporządzenia do pobrania na stronie RCL.

Joomla templates by a4joomla