ksap

W Dz. U. nr 195 poz.1158 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15.09.2011r. w sprawie

wynagradzania pracowników KSAP

[...]

Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk, wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach oraz grupy zaszeregowań pracowników KSAP;


2) stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników szkoły;


3) wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji;

4) wysokość oraz sposób obliczania dodatku służbowego;

5) sposób obliczania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej, a także sposób zaliczania okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej, a także warunki ich dokumentowania.


Z treścią aktu prawnego można zapoznać się na stronie RCL.

Joomla templates by a4joomla