sluzba_cywilna_logoZ dużym zdziwieniem zauwałem, że w uchwale nr 59 z dnia 28 września 2011r.

Rada Służby Cywilnej wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2012, w części dotyczącej służby cywilnej

. Zdziwienie tym większe, że ów budżet AD 2012 zakłada pozostawienie wydatków na wynagrodzenia w niezmienionej wysokości, słowem: zapomnijcie o podwyżkach, a w zasadzie w dobie inflacji pogódźcie się z realnym spadkiem wynagrodzenia kolejny rok z rzędu ! [...]

 

 

Zważywszy, że do zadań szacownej Rady należy wyrażanie opinii m.in. w sprawach:

  • projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz corocznego wykonania budżetu państwa w tym zakresie,

  • proponowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej

bardzo ciekaw jestem szczegółowego uzasadnienia podjętej uchwały. Szkoda, że nie zostało ono opublikowane. Może - w ramach dostępu do informacji publicznej - warto zwrócić się do Rady z wnioskiem o ujawnienie kryteriów oceny ustawy budżetowej oraz przesłanek, jakimi Rada kierowała się podejmując uchwałę tej treści ?

Jak dowodzi casus "Prezydent --> OFE --> FOR" rozpatrzony przez TK, organ władzy publicznej (Rada Służby Cywilnej jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów) musi taki wniosek rozpatrzyć (pozytywnie, czy nie, ale rozpatrzyć musi).Joomla templates by a4joomla