portal_niezalenyZakaz zawierania umów cywilnoprawnych przez urzędników

, ujawnianie wysokości zaciąganych pożyczek i warunki ich spłaty – wszystko to ma się znaleźć w nowej

ustawie o niektórych sposobach unikania konfliktu interesów

. Oświadczenia majątkowe i zakazy łączenia stanowisk objąć mają sędziów i dużo większą liczbę urzędników niż obecnie.[...]

[...] Założenia przewidują, iż

obowiązki i ograniczenia o charakterze antykorupcyjnym będą dotyczyły m.in.

wszystkich

członków korpusu służby cywilnej

. Oznacza to zdecydowane poszerzenie w ramach tej grupy, gdyż

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawa antykorupcyjna obejmuje jedynie członków korpusu służby cywilnej zajmujących wybrane stanowiska kierownicze oraz stanowiska równorzędne z tymi stanowiskami pod względem płacowym

. Ponadto będzie dotyczyć wszystkich pracowników samorządowych, NIK, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego czy Rządowego Centrum Legislacji. Wynika z tego, że wszystkich tych osób – nawet zajmujących niższe stanowiska czy wykonujących prace o charakterze techniczno-administracyjnym – dotyczyłyby przewidziane takie ograniczenia, jak bezwzględny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej czy posiadania więcej niż 10% akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego. Co więcej osoby te objęte będą nakazem składnia oświadczenia majątkowego.[...]


Więcej w artykule Katarzyny Żaczkiewicz-Zborskiej "Likwdacja konfliktu interesów będzie bolesna", na lex.pl

Joomla templates by a4joomla