sluzba_cywilna_logoW środę 12 października br. w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał się artykuł zatytułowany

"Państwowe szkolenia dla urzędników to fikcja"

, który w sposób nierzetelny przedstawia zagadnienie szkoleń w służbie cywilnej.Zapraszamy do zapoznania się z treścią sprostowania zamieszczonego przez Departamet Służby Cywilnej na swojej stronie internetowej: [...]


1. Autor tekstu w sposób nierzetelny przedstawił w swoim artykule interpretację art. 106. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Z treści można wywnioskować, że pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkolenia w służbie cywilnej ponosi Szef Służby Cywilnej. Tymczasem Szef Służby Cywilnej odpowiada wyłącznie za szkolenia centralne. Pozostałe szkolenia wymienione w art. 106 czyli szkolenia powszechne, szkolenia w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej oraz szkolenia specjalistyczne są planowane, organizowane i nadzorowane przez dyrektora generalnego urzędu.2. Nieprawdą jest, iż „Dyrektorzy generalni przyznają, że większość tych szkoleń nie odpowiada na potrzeby pracowników.” W sprawozdaniach dyrektorów generalnych za 2010 r. dyrektorzy nie sygnalizowali problemu nieadekwatności tematyki szkoleń organizowanych przez Szefa Służby Cywilnej SC w stosunku do potrzeb urzędów. Ponadto podczas obrad Forum Dyrektorów Generalnych Urzędów (od 2009 r.), w trakcie których omawiano szkolenia, za które odpowiada Szef Służby Cywilnej, dyrektorzy generalni nigdy nie zgłaszali uwag, o których pisał autor artykułu.3. Zapotrzebowanie na środki finansowe na potrzeby szkoleniowe urzędu zgłaszane są bezpośrednio przez nie do Ministerstwa Finansów. W zawiązku z powyższym, sugestia autora, że kwota 73,1 miliona złotych przeznaczanych na szkolenia w służbie cywilnej pozostaje w gestii Szefa Służby Cywilnej jest nieprawdziwa. Środki finansowe na szkolenia centralne, za które odpowiada Szef Służby Cywilnej, stanowią 0,63% ogólnego budżetu szkoleń.


Jednocześnie informuję, że w ramach Planu Szkoleń Centralnych na 2011 r., których tematyka uwzględnia zgłoszone przez urzędy obszary są realizowane 2 rodzaje szkoleń:

- Wzmocnienie jakości kompetencji zarządczych kadry zarządzającej komórkami kontroli w administracji rządowej w celu profesjonalizacji prowadzenia zadań kontroli,

- Nowoczesne przywództwo w organizacji publicznej na rzecz zmian – rola wyższych stanowisk w służbie cywilnej;


Wyżej wymienione rodzaje szkoleń zostały pozytywnie ocenione przez Radę Służby Cywilnej. W związku z powyższym nieprawdziwe jest twierdzenie autora tekstu, iż większość szkoleń leżących w gestii Szefa S.C. nie odpowiada potrzebom zgłaszanym przez dyrektorów generalnych.

Nie można się również zgodzić z przedstawioną przez autora tezą, iż 90 proc. szkoleń finansowanych ze środków unijnych nie trafia w potrzeby pracowników. Szkolenia tego typu są organizowane przez KPRM na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez urzędy. Odpowiedzi wskazują jednoznacznie, iż szkolenia odzwierciedlają potrzeby szkoleniowe zarówno samych uczestników, jak i urzędów, w których są zatrudnien. (skala 1-6)


 

 

średnia ocen ze wszystkich realizowanych szkoleń w zakresie odpowiedzi:
Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobyłem/am nową wiedzę/umiejętności potrzebne na moim stanowisku pracy

4,76

średnia ocen ze wszystkich realizowanych szkoleń w zakresie odpowiedzi: Szkolenie jest dobrze dopasowane do potrzeb urzędu, wspiera realizację jego celów

4,69

średnia ocen ze wszystkich realizowanych szkoleń w zakresie odpowiedzi: Szkolenie jest dobrze dopasowane do moich potrzeb szkoleniowych

4,71

średnia ocen ze wszystkich realizowanych szkoleń w zakresie odpowiedzi:

Na skutek uczestnictwa w szkoleniu podniosłem/-am swoje kompetencje zawodowe

4,84

średnia ocena w zakresie wszystkich udzielonych odpowiedzi w ramach wszystkich realizowanych szkoleń w ramach projektu „Wdrożenie strategii szkoleniowej

4,75

 

4. Autor tekstu wskazał również niewłaściwe dane w przypadku tematyki szkoleniowej twierdząć, iż dotyczy ona głównie zarządzania zasobami ludzkimi lub kontroli zarządczej, co nie jest prawdą. W załączeniu przekazujemy wykaz przykładowych tematów szkoleń, zarówno w ramach szkoleń centralnych (organizowanych i nadzorowanych przez Szefa S.C), jak i współfinansowanych ze środków UE (organizowanych i nadzorowanych przez KPRM) w latach 2009 - 2011.

 

źródło: dsc.kprm.


Joomla templates by a4joomla