Dawno, dawno temu, za górami, za lasami w MPiPS zauważono konieczność zmian w przepisach regulujących problematykę należności za podróże służbowe odbywane przez pracowników sfery budżetowej.


I tak powstał projekt z 22.04.2010 r.

Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i zaopiniowania przez partnerów społecznych 4 maja 2010 r. po czym...

...zapadła cisza.

 


 

Skończyła się wiosna, minęło lato, za nim jesień, projekt zapadł w sen zimowy. Zima była chyba dość długa, gdyż pierwsza jaskółka pojawiła się dopiero w postaci nowego-starego projektu z 13 maja 2011 r.


Wszystko potoczyłoby się już błyskawicznie, gdyby nie...

...pech – kto rozpoczyna cokolwiek trzynastego w piątek??W uzasadnieniu do projektu z 2010 r znajdziemy m.in.:


...Mając na uwadze, że aktualna wysokość diety (23 zł) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r. jak i zakładając, że nowa wysokość diety będzie obowiązywała co najmniej do końca 2012 r. zasadne wydaje się ustalenie wysokości diety w kwocie 30 zł (wzrost o 30,4%)...


rok później:


...Mając na uwadze, że aktualna wysokość diety (23 zł) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r. jak i zakładając, że nowa wysokość diety będzie obowiązywała co najmniej do końca 2013 r. zasadne wydaje się ustalenie wysokości diety w kwocie 30 zł (wzrost o 30,4%). Należy zauważyć, że uchylony z dniem 1 stycznia 2005 r. mechanizm waloryzacji kwoty diety przewidywał coroczne jej podwyższenie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętemu w ustawie budżetowej na dany rok. Wyliczona kwota diety była zaokrąglana do pełnego złotego w górę. Przy uwzględnieniu tego mechanizmu kwota diety kształtowałaby się następująco w latach 2008-2012 (24 zł w 2008 r., 25 zł w 2009 r., 26 zł w 2010 r., 27 zł w 2011 r. i 28 zł w 2012 r. W podanym okresie rzeczywisty średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosił w: 2008 r. – 104, 2%, 2009 r. – 103,5%, 2010 r. – 102,6%. Natomiast planowane wskaźniki cen na 2011 i 2012 r. to odpowiednio 102, 3% i 102,8%. Przy założeniu, że nowa stawka diety obowiązywałaby od 1 stycznia 2012 r. do końca 2013 r., propozycja by wynosiła ona 30 zł za dobę podróży służbowej wydaje się zasadna...


już nie mogę się doczekać wiosny 2012 roku...

Joomla templates by a4joomla