portal_niezalenyZrozumiałe pisma, zredagowane poprawną polszczyzną, to cel realizowanego w mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim projektu, którego celem strategicznym jest poprawa satysfakcji klientów. Projekt realizowanyjest w ramach misji: Wojewoda to rząd blisko Społeczeństwa.[...]


Chcemy uświadomić naszym urzędnikom, że poprawność językowa to warunek skutecznej komunikacji z klientem. Dokumenty bez błędów językowych, zrozumiałe, są wyrazem szacunku dla odbiorców. Język urzędników powinien być wzorem do naśladowania – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Efekty projektu mogą być wykorzystane – jako przykład dobrych praktyk – w innych jednostkach administracji.Projekt „Poprawność języka polskiego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim” jest wieloetapowy. Obejmie m.in. opracowanie słownika najczęstszych błędów, przeznaczonego do użytku wewnętrznego urzędu wojewódzkiego, oraz wprowadzenie systemu szkoleń językowych dla pracowników. Powstaną też raporty dotyczące języka poszczególnych wydziałów urzędu wojewódzkiego. Ich prezentacja odbędzie się podczas cyklu spotkań z urzędnikami. Planowany jest również udział pracowników urzędu wojewódzkiego w kursie poprawnej polszczyzny, prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski w formie e-learningu.Więcej przeczytacie na stronie MUW.


Joomla templates by a4joomla