sluzba_cywilna_logoDepartament Służby Cywilnej poinformował, iż w grudniu 2011 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów udostępniła użytkownikom końcowym 17 kursów e-learningowych [...]

 

 

Tematy kursów:

 

 • Zasady prowadzenia rachunkowości a podatki. Elementy analizy finansowej oraz analiza dokumentacji księgowej i sprawozdań finansowych w toku kontroli podatkowej podatników prowadzących księgi handlowe,

 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe ze szczególnym uwzględnieniem transakcji trójstronnych

  i łańcuchowych oraz identyfikacja oszustw karuzelowych w handlu wewnątrzwspólnotowym,

 • Postępowanie zabezpieczające w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa i ustawy

  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 • Asertywna komunikacja w pracy urzędnika,

 • Efektywna komunikacja ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych,

 • Radzenie sobie ze stresem i efektywne zarządzanie czasem,

 • Podstawy legislacji dla nieprawników,

 • Prawo zamówień publicznych,

 • Postępowanie administracyjne,

 • Motywowanie, ocenianie oraz skuteczna komunikacja z pracownikami,

 • Kontakt z klientem zewnętrznym urzędu,

 • Zarządzanie projektami,

 • Obsługa programów systemu informacji przestrzennej - ArcGIS i Geomedia,

 • MS Project 2007 - poziom podstawowy,

 • MS Word 2007 - poziom zaawansowany,

 • MS Excel 2007 - poziom zaawansowany,

 • MS PowerPoint 2007 - poziom średniozaawansowany.

W/w kursy zostały udostępnione na funkcjonującej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów platformie

e-learningowej (System e-learning KPRM) pod adresem:

http://www.elearning.kprm.gov.pl/

.

Korzystanie z kursów jest całkowicie bezpłatne, wymaga jednak posiadania stosownego konta oraz właściwych kluczy dostępu do poszczególnych kursów. Szczegółowe informacje nt. platformy e-learningowej, sposobu zakładania konta użytkownika oraz uzyskiwania kluczy dostępu do poszczególnych kursów.

Kursy zostały przygotowane w ramach realizowanego przez Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projektu pn. „Wdrożenie strategii szkoleniowej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działania 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej”, Poddziałania 5.1.1 „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), w celu zapewnienia trwałości rezultatów projektu.

 

źródło: dsc.kprm.gov.pl


Joomla templates by a4joomla