logoNIKNIK ogłosił

plan pracy na rok 2012

. Poza standardowymi kontrolami obejmującymi m.in. wykonanie budżetu państwa za rok 2011 w kręgu zainteresowań NIK znalazły się również zagadnienia ściśle związane z zadaniami realizaowanymi przez administrację podatkową [...]

W każdej kontroli przeprowadzanej w podmiocie zaliczanym do sektora publicznego, niezależnie od priorytetu, jednym z podstawowych zagadnień będzie sprawdzenie, czy w danym obszarze działa system kontroli wewnętrznej oraz dokonanie analizy jego funkcjonowania.

Obniżanie dochodów do opodatkowania o straty z działalności gospodarczej. W celu zapobieżenia nadużyciom polegającym na unikaniu płacenia podatków lub ich wyłudzaniu, podstawowym zadaniem służb skarbowych jest stałe monitorowanie dziedzin określonych w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej. Jako szczególnie istotne zagrożenie dla funkcjonowania systemu podatkowego jest w nim wyodrębniony obszar ryzyka, obejmujący podatników wykazujących straty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i dokonujących odliczeń strat z lat poprzednich. Przedmiotem zainteresowania NIK będzie wykonywanie przez urzędy skarbowe kontroli podatkowych i czynności sprawdzających wobec podatników wykazujących straty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych i innych kar administracyjnych. Z powodu przedawnienia należności z tytułu mandatów karnych kredytowanych Skarb Państwa traci rocznie setki milionów złotych. W ramach kontroli NIK podejmie próbę wyjaśnienia przyczyn ich powstawania, a także zaległości z racji grzywien i innych kar pieniężnych od obywateli. Kontrolą objęte zostaną m.in. ewidencja i rozliczenie druków mandatów karnych, terminowość wystawiania i przekazywania do urzędów skarbowych tytułów wykonawczych oraz skuteczność egzekucji należności prowadzonych przez urzędy skarbowe.

Ciekawe obszary kontroli obejmą również administrację celną.

Z pełnym planem pracy Izby na rok 2012 zapoznacie się TUTAJ.

Joomla templates by a4joomla