sluzba_cywilna_logoZgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1274),

na dyrektorze generalnym urzędu (kierowniku urzędu) spoczywa obowiązek przekazania Szefowi Służby Cywilnej, w terminie do 31 stycznia każdego roku zbiorczego zestawienia dotyczącego szkoleń przeprowadzonych w poprzednim roku

, tj.:[...] 

1)      danych ilościowych dotyczących uczestnictwa członków korpusu służby cywilnej w szkoleniach,


2)      zestawienia wydatków na szkolenia członków korpusu służby cywilnej,
3)      zbiorczego zestawienia ocen szkolenia i podmiotów je prowadzących.

Od 2012 r. ww. dane będą zbierane wyłącznie w wersji elektronicznej przy użyciu „Systemu wspierającego efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w korpusie służby cywilnej” – SWEZ_HR.


źródło: dsc.kprm.gov.pl

Joomla templates by a4joomla