paragraf-221x300

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście kontroli zarządczej.


Wspominałem ostatnio o opracowywanych przez resort finansów założeniach do nowej ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych (dla przypomnienia szczegóły TUTAJ). Dziś chciałbym jednak poruszyć inną kwestię...

 


Nie jestem znawcą zagadnień kontroli zarządczej, nie mam styczności na co dzień z tą problematyką, ale - w kontekście tego co ostatnio napisała Aga - odnośnie obowiązku dokonania oceny funkcjonowania kontroli w jednostkach (szczegóły TUTAJ) warto zaznaczyć, iż

na gruncie nowej ustawy o finansach publicznych pojawiają się już orzeczenia oparte na art.68 ustawy o finansach publicznych w związku z ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

.


Dla przykładu

Regionalna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w swoim orzeczeniu z dnia

27 maja 2010 r. RIO/KO/4111/46/2009 wskazała, iż dokonanie przez Dyrektora [...] bezzasadnych wydatków na rzecz pracowników [...] na skutek niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, tj. braku oceny celowości dokonywania wydatków, braku badania i porównywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym dokonywania wydatków, braku prowadzenia gospodarki finansowej i stosowania procedur dotyczących dokonywania wydatków stanowi naruszenie art.68  ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. Powyższe naruszenie wypełnia znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art.11 ust.2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


I jeszcze jedno - w kontekście wiarygodności sprawozdań - w tym samym orzeczeniu wskazano również,

na rozprawie Obwiniona wyjaśniła, że sprawozdania podpisywała bez sprawdzenia ich zgodności z ewidencją. Była przekonana, że skoro dokumenty przygotowywała główna księgowa, to sprawozdania są sporządzone prawidłowo.

Obwiniona podpisała sprawozdanie sporządzone niezgodnie z ewidencją, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art.18 pkt.2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Warto więc może zdać sobie sprawę, że wprowadzenie odpowiednich mechanizmów KZ w jednostce może uchronić przed poważnymi konsekwencjami...

Joomla templates by a4joomla