paragraf-221x300Brak konsultacji w trakcie prac nad umową ACTA stanowiło naruszenie nie tylko wyrażonej w art. 2 Konstytucji zasady demokratycznego państwa prawnego, ale i art. 61 ust. 1 konstytucji ustanawiającego zasadę jawności działania organów władzy publicznej

– twierdzi prof. Bogusław Banaszak, konstytucjonalista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie można nazywać „konsultacjami społecznymi” sytuacji, w której podmiot władzy publicznej arbitralnie decyduje o uczestnikach biorących w nich udział – twierdzi prof. Banaszak. Demokratyczne konsultacje jako element procesu decyzyjnego to pewien stały proces wymiany argumentów między partnerami społecznymi a podmiotami prowadzącymi negocjacje zmierzające do podpisania umowy międzynarodowej. [...]

Więcej przeczytacie w artykule "Prof. Banaszak: cztery punkty umowy ACTA są sprzeczne z konstytucją" na

lex.pl

Joomla templates by a4joomla